Psychosociaal welzijn: personeel en doctoraatsstudenten

Als faculteit en als collega zijn wij begaan met je welzijn. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen op het werk, graag naar het werk komen. Gaat het toch niet zoals je wil? Voel je je niet ok op het werk? Heb je veel last van stress, een bore-out of motivatieverlies? Krijg je te maken met aanhoudende spanningen of conflict met of tussen collega’s? Met pesterijen, aanhoudend geroddel of tegenwerking? Is er sprake van discriminatie? Word je genegeerd of soms uitgelachen? Heb je last van ongewenst seksuele opmerkingen of gedragingen die over jouw grenzen gaan?

Of ben je leidinggevende, en wil je weten hoe je het best conflicten tussen je medewerkers aanpakt, stress bespreekbaar maakt of lastige boodschappen overbrengt?

We zijn er voor jou!

Charter ter bevordering van het psychosociaal welzijn

In het kader van het actieplan psychosociaal welzijn en veiligheid werd binnen de facultaire commissie psychosociaal welzijn en veiligheid een visietekst opgesteld die beschrijft hoe we willen omgaan met elkaar in deze faculteit. Er werd gekozen om deze gedragsprincipes in de vorm van een charter op te stellen, zodat ze faculteitsbreed gedragen kunnen worden.

Vertrouwenscontacten FEA

Lukt het niet om erover te praten met je collega’s of leidinggevenden, dan kan je voor een vertrouwelijk gesprek terecht bij  een vertrouwenscontact van je faculteit of van een andere faculteit. De vertrouwenscontacten zijn het eerste aanspreekpunt van de faculteit voor alle personeelsleden die psychosociale risico’s ervaren zoals stress, burn-out, samenwerkings- of communicatieproblemen en conflicten op het werk. Ze bieden een luisterend oor en informeren over mogelijke verdere ondersteuning.

De vertrouwenscontacten kregen, na selectie, een specifieke opleiding. Zij zijn gebonden aan discretieplicht en overleggen enkel met de centrale vertrouwenspersonen van de cel Psychosociaal Welzijn.

Trustpunt

Of misschien wil je meteen een afspraak met een vertrouwenspersoon van Trustpunt (trustpunt@ugent.be)? Zij hebben een zetel voor je klaarstaan. Ze luisteren, en ze bespreken mogelijke oplossingen. In alle vertrouwen, binnen vier muren, binnen het beroepsgeheim. Zij kunnen, indien wenselijk, ook bemiddelen.

Krijg je te maken met ongewenst grensoverschrijdend gedrag van medewerkers of externe personen? Signaleer het altijd aan een van de vertrouwenspersonen of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten (evy.grootvriendt@idewe.be).

Ombudsdienst

Studenten en doctorandi kunnen bij geschillen met lesgevers of problemen tijdens hun doctoraatstraject voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de ombudspersonen van hun faculteit. Indien dit niet mogelijk is, kan je contact opnemen met de institutionele ombudsdienst (ombuds@ugent.be).

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten en kan optreden als bemiddelaar bij geschillen. Er wordt getracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten noch professoren. De ombudspersoon zal dan, mits toestemming van de (phd)student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader (het universitaire onderwijs- en examenreglement, aanvullende facultaire reglementen en beslissingen van de faculteitsraad). De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht.

UCare

Heb jij of een van je collega’s een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Binnen de UGent staat ons opgeleid opvang- en nazorgteam van UCare voor je klaar.

Blijf niet zitten met je problemen, maar praat erover. Zet de stap.

Meer info

Aan de UGent hoeft niemand er alleen voor te staan