Studieplanning- en methodiek

Was je in het secundair onderwijs de beste van de klas of moest je relatief weinig werken en blijkt nu dat dit niet meer hetzelfde is? Wil je je inspanning even meten? Wil je je manier van werken even checken?

Met behulp van een individueel gesprek gaan we na wat jouw specifieke moeilijkheden zijn en waar jij nood aan hebt. Op een constructieve manier trachten we te komen tot een efficiënte studiemethodiek en/of tot het opstellen van een goede én haalbare planning.

Studeren, hoe doe je dat?

Samen bepalen we een studiemethodiek die voor jou goed werkt en waarmee voor jou het bijhouden en studeren van de leerstof werkbaar wordt. Centraal in onze begeleiding staat de studiemethodiek zoals beschreven in de brochure Efficiënter studeren van de afdeling Studieadvies.

Wil je weten hoe je deze methodiek het best toepast op jouw eigen leer- en levensstijl? Wij helpen je graag.

Studeren, wanneer doe je dat?

Plannen is keuzes maken en beslissingen nemen. Het is de hoeveelheid leerstof en de beschikbare tijd zodanig op elkaar afstemmen zodat je tijdig de leerstof beheerst. Met een goede planning creëer je de juiste houvast bij het studeren, zowel tijdens de week, het semester als tijdens de blok.

Wil je weten hoe je een doordachte planning op maat opmaakt? Wij helpen je graag.

Praktisch

Maak vanuit Ufora een reservatie voor een sessie studieplanning en –methodiek. Je kiest jouw opleiding, een sessie on campus of online en verder voor “algemene studiebegeleiding”. Dan kom je in de juiste agenda waar je een dag, medewerker en uur kan selecteren. Vul jouw gegevens in en klik op reserveren.

Infosessies

In het begin van elk semester worden ook een aantal infosessies gegeven rond studiehouding, -methodiek en –planning. Deze worden aangekondigd op de Ufora-cursus van het monitoraat (EX00001).