Procedure voor de openverklaring van een statutaire ATP-plaats

  • De vakgroepvoorzitter bezorgt de volgende documenten aan de decaan:
  • De vakgroepvoorzitter bezorgt een kopie van het ingevulde standaardformulier aan de secretaris van de AP/ATP-beleidscommissie.
  • De decaan en de directeur DPO beslissen over de openverklaring. Het akkoord van de decaan wordt gemeld op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad.