Toekenning van geldelijke anciënniteit aan het OAP

Procedure voor de toekenning van geldelijke anciënniteit aan assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten

  • De promotor dient het gemotiveerd voorstel in bij de vakgroepraad, samen met de bewijsstukken en attesten van vorige werkgevers
    of het AAP-lid dient de bewijsstukken en attesten van vorige werkgevers in bij de personeelsdienst.
  • De vakgroepraad geeft advies over het voorstel (belangrijk element: de opgedane werkervaring is relevant voor de huidige onderzoeksactiviteiten). Het advies wordt aan de decaan bezorgd.
  • De decaan en de directeur DPO onderzoeken de aanvraag en beslissen over de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Procedure voor de toekenning van geldelijke anciënniteit aan wetenschappelijk personeel

  • De promotor/budgethouder en de directeur DPO beslissen over de toekenning van geldelijke anciënniteit; daartoe bezorgt de promotor/budgethouder zijn akkoord aan de directeur DPO, samen met de bewijsstukken en attesten van vorige werkgevers (belangrijk element voor de toekenning: de opgedane werkervaring is relevant voor de huidige onderzoeksactiviteiten).