erkenning als onbezoldigd medewerker

Er kunnen 2 categorieën van onbezoldigd medewerker erkend worden:

  • onbezoldigd postdoctorale medewerkers
  • vrijwillig medewerkers; dit zijn personen die zich uit interesse nuttig willen maken aan de UGent, bv. in een museum, in de plantentuin, in een bibliotheek, e.d.

Procedure tot erkenning als onbezoldigd postdoctoraal medewerker of als onbezoldigd vrijwillig medewerker

  • De vakgroepvoorzitter (of het diensthoofd van een logistieke dienst) dient bij de decaan een gemotiveerd voorstel in, samen met een verklaring op eer van de betrokkene, en in het geval van een buitenlands medewerker ook een kopie van de verblijfskaart (meer info).
  • De decaan en de directeur DPO beslissen over de erkenning, die geldig blijft tot het einde van het academiejaar.
  • DBZ zorgt voor de afsluiting van een verzekering tot dekking van lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, die ten laste van de vakgroep of de logistieke dienst komt.
  • De vakgroep of de logistieke dienst is verplicht om een register van de prestatiedagen van de erkende onbezoldigd medewerker bij te houden.
  • DGFB bezorgt aan de erkende onbezoldigde medewerker een legitimatiekaart voor de toegang tot de gebouwen, de universitaire restaurants en het GUSB.