Feedbackhandreiking voor lesgevers

Feedbackpancarte (gedrukte versie)

Op deze webpagina vind je de online versie terug van de tips voor feedback, inclusief de links naar onderwijstips en Ufora-items.

Hoe feedback organiseren? Enkele praktische tips...

1. Leerdoelen

De student laten weten welke leerdoelen een opdracht nastreeft en op welke eindcompetenties hij gericht is.

 • Maak er een goede gewoonte van bij de inleiding op een opdracht te expliciteren op welke leerdoelen die gericht is. Dat kan in de pdf waarin je de opdracht toelicht of bij het aanmaken van een nieuwe opdracht in Ufora onder ‘Instructies’.

2. Interactie

De student meenemen in je verhaal door het waarom van de opdracht en jouw keuzes te motiveren. Door hier bovendien ook interactie rond toe te laten, kunnen de studenten je inschattingen nog verbeteren, wat in jullie beider voordeel werkt.

 • Doe dit bij voorkeur binnen een contactmoment.

3. Collectieve feedback

De student laten leren uit de fouten van anonieme medestudenten - zo zijn die bovendien niet voor niks geweest. Dankzij collectieve feedback genereert de kleinste inspanning snel een honderdvoudig effect.

 • In Ufora kan je via ‘Discussies’ een forum aanmaken dat expliciet bedoeld is voor het stellen van vragen aan medestudenten. Door het forum anoniem in te stellen, verlaag je in grote studentengroepen bovendien de drempel om er ook echt gebruik van te maken. In kleinere groepen en hogere jaren, laat je die anonimiteit liever achterwege. Wijs je studenten expliciet op dit platform en de bijhorende anonimiteitsinstellingen wanneer je zo’n forum voorziet. (LINK)
 • In Ufora kan je via ‘Veelgestelde vragen’ de vragen en bijhorende antwoorden oplijsten die je bij een vorige opdracht het vaakst toegestuurd kreeg of waarvan je verwacht dat ze vaak gesteld zullen worden. Je kan deze functionaliteit zowel voor praktische als voor inhoudelijke vragen inzetten. Verwijs je studenten bij het overlopen van de opdracht expliciet naar deze Ufora-functionaliteit zodat ze eerst kijken of hun vraag hier reeds beantwoord wordt alvorens jou er nog persoonlijk over aan te spreken/schrijven. (LINK)

4. Geautomatiseerde feedback

De student via een onpersoonlijke zelftest aan het denken zetten over een des te persoonlijker leerproces. Geautomatiseerde feedback laat toe om echt kort op de bal te spelen en ook hier creëert een beperkte inspanning een groot effect.

 • In Ufora kan je via ‘Tests’ ook testen aanbieden die niet in de score worden opgenomen. Voeg je bij het aanmaken van zo’n test een extra vraag aan je vragenbibliotheek toe, dan kan je onderaan bij ‘algehele feedback’ meteen ingeven wat je automatisch wil laten verschijnen na het indienen van de test. Bij vraagtypes als ‘Meerkeuze’ kan je via ‘Opties’ bovendien specifieke feedback voorzien bij elke antwoordmogelijkheid. Let wel: studenten dienen de volledige test in te dienen alvorens de feedback verschijnt, wat bij zelftests als weinig gebruiksvriendelijk wordt ervaren. (LINK)
 • In Ufora kan je via ‘Zelfevaluaties’ (te bereiken via ‘Cursusbeheer’ in de titelbalk) vragen uit diezelfde vragenbibliotheek in een zelfevaluatie aanbieden. Let wel: in tegenstelling tot de functionaliteit ‘Tests’, registreert een ‘Zelfevaluatie’ geen score, waardoor je dus geen zicht krijgt op de prestatie van de studenten op die zelftest.
 • Alternatief kan je met H5P aan de slag gaan, een authoring tool die veel meer vraagtypes aanbiedt dan Ufora en in tegenstelling tot 'Tests’ bovendien onmiddellijke feedback toelaat. Binnen Ufora voeg je een H5P-element toe via ‘Bestaande activiteiten’ > ‘H5P’ of binnen eender welke teksteditor via het icoontje ‘Inhoud invoegen’ in het menu bovenaan het tekstvak. Specifieke ondersteuning rond H5P zal op termijn ook via Onderwijstips of de Ufora-cursus ‘Ufora ondersteuning en informatie’ terug te vinden zijn.
 • Tot slot kan je zeker tot einde AJ 2022-2023 voor geautomatiseerde feedback ook bij Curios terecht, waarna je die Curios-test ook via Ufora kan aanbieden. (LINK)

5. Peer assessment

Studenten elkaar op het lopende proces laten beoordelen, op basis van criteria die je zelf via een rubric aanreikt. Peer assessment maakt evoluties zichtbaar maar dient wel meermaals te worden toegepast opdat de student er echt vertrouwd mee geraakt.

 • In Ufora kan je hiervoor bij 'PeerScholar' terecht. De groepsindeling die je binnen Ufora hanteert kan je automatisch naar PeerScholar laten overzetten. Omgekeerd kan je PeerScholar de resultaten van het peer assessment ook automatisch naar 'Scores' binnen Ufora laten exporteren. (LINK)

6. Peer feedback

Studenten elkaars voorlopig of finaal product laten beoordelen. Door dergelijke peer feedback gaan ze ook zelf bewuster met de beoordelingscriteria om.

 • In Ufora kan je hiervoor bij 'PeerScholar' terecht. Via de optie ‘peer review’ kan je studenten bijvoorbeeld elkaars paper laten beoordelen. Bovendien kan je studenten hier ook feedback laten geven op de feedback die ze zelf ontvingen. (LINK)
 • Ook wanneer je studenten eerst een case wil laten kiezen (bijvoorbeeld een specifieke toepassing van eenzelfde concept) en hen achteraf feedback wil laten geven op het resultaat van hun medestudenten die met dezelfde (of net met een andere) case aan de slag gingen, kan je bij 'PeerScholar' terecht.
 • De groepsindeling die je binnen Ufora hanteert kan je automatisch naar PeerScholar laten overzetten. Omgekeerd kan je PeerScholar de resultaten van de peer review ook automatisch naar 'Scores' binnen Ufora laten exporteren. (LINK)

7. Tussentijdse feedback

De student niet enkel signaleren wat beter kon maar daarnaast ook de kans geven om het beter te dóén. Door voorafgaand aan een vervolgopdracht tussentijdse feedback te voorzien, bied je je studenten de mogelijkheid er meteen mee aan de slag te gaan.

 • Wil je individuele tussentijdse feedback voorzien, zie dan tip 8 hieronder.
 • Wil je collectieve tussentijdse feedback voorzien, zie dan tip 3 hierboven.

8. Online indiening

De student concrete, individuele feedback geven op een online of offline indiening. Via een online indiening kan dit bovendien snel, systematisch en op heel uiteenlopende manieren.

 • Wil je voor individuele feedback gaan, dan biedt de functionaliteit 'Opdrachten' in Ufora heel wat handige tools die je toelaten de bijhorende indieningen efficiënt van feedback te voorzien. Zo kan je een rubric ingeven waarmee je vlot elke indiening scoort. Dienen je studenten een pdf in, dan kan je er allerhande annotaties aan toevoegen of zelfs audio- of videofeedback voorzien. Afhankelijk van wat je instelt, wordt je feedback meteen ook zichtbaar voor de student in kwestie. (LINK)

9. Werkpunten

Een student kan pas aan werkpunten werken, wanneer die ook daadwerkelijk gekend zijn. Het spreekt voor zich dat woorden hierbij meer nuance toelaten dan een enkel cijfer.

 • Dient de student in Ufora een werkstuk in, dan biedt de functionaliteit 'Opdrachten' verschillende opties om hier naast een numerieke score ook uitgebreidere feedback op te geven. Is de indiening een pdf dan kan je er bijvoorbeeld handig annotaties op maken. Is (een deel van) de opdracht weinig complex dan kan een rubric ervoor zorgen dat je niet steeds dezelfde tekst moet typen. Tot slot is zelfs audio- of videofeedback een optie. (LINK)
 • De feedback hoeft ook niet steeds van jou als lesgever te komen. Door je studenten elkaar te laten beoordelen op basis van enkele door jou aangeleverde criteria, gaan studenten ook bewuster met die beoordelingscriteria om. Zie daartoe ook tips 5 en 6 over peer feedback en peer assessment.

10. Evolutie van het werk

De student zich bewust laten worden van de leerrijke weg die reeds werd afgelegd. Als lesgever kan je zo'n evolutie zichtbaar maken door er bij een volgende opdracht even bij stil te staan of de student individueel tot reflectie aan te zetten.

 • Wanneer je collectieve feedback voorziet bij een opdracht, breng je een dergelijke evolutie snel in beeld door ook aan te halen welke vooruitgang je opmerkt in vergelijking met voorgaande opdrachten. Zo kan je ook benoemen welke feedback je vroeger wel nog moest geven maar nu niet langer aan de orde is. Dit kan prima in een contactmoment of via 'Aankondigingen' in Ufora.
 • Studenten individueel tot een dergelijke reflectie aanzetten kan in Ufora door in een aankondiging expliciet naar de Score-functionaliteit te verwijzen, waar ze alle feedback bij de verschillende opdrachten verzameld zien. Door volgende URL als een hyperlink in je aankondiging te verwerken, leid je je studenten rechtstreeks naar hun respectievelijke score-overzicht: "https://ufora.ugent.be/d2l/lms/grades/my_grades/main.d2l?ou=______" (waarbij je na het gelijkheidsteken i.p.v. de underscores de 6 cijfers aanvult die ook achteraan de URL van de homepage van de Ufora-cursus in kwestie verschijnen). Alternatief kan je ook expliciet op een dergelijke reflectie aansturen in het kader van een volgende opdracht.