OAP-bestuur

Onder OAP-FEA worden alle personeelsleden van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur verstaan, die niet behoren tot het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP, professoren) of het ATP (Administratief en Technisch Personeel) en worden daarom ook soms als Overig Academisch Personeel aangeduid. Binnen de universiteit spreekt men vaak over Assisterend Academisch Personeel (AAP), maar het OAP omvat naast assistenten, ook projectmedewerkers, bursalen (FWO, IWT, Dehousse, ...), enz.
Het OAP verenigt zowel pre- als post-doctorale onderzoekers.

OAP bestuur

Vertegenwoordigers in Raden en Commissies

Verslagen & notulen