Facultair Beroepsorgaan

Taakomschrijving

De student kan tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum in geval van een diplomadoelcontract beroep aantekenen bij dit door de faculteitsraad aangewezen beroepsorgaan.

Samenstelling

  • Voorzitter: Patrick De Baets (decaan, ambtshalve)
  • Stemgerechtige leden: Filip De Turck (academisch secretaris, ambtshalve), Hennie De Schepper, Kurt Stockman, Marc Vanhaelst, Bart Verschaffel
  • Raadgevend lid (uitgenodigd om het dossier van de indiener van het beroep toe te lichten, maar niet deelnemend aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming): Gert De Cooman (onderwijsdirecteur, ambtshalve)