Facultair Beroepsorgaan

Taakomschrijving

behandelt de door studenten aangetekend beroep tegen een ongunstige beslissing over een aanvraag voor de samenstelling van een curriculum in geval van een diplomadoelcontract

Samenstelling

  • voorzitter: Patrick De Baets (decaan, ambtshalve)
  • stemgerechtige leden: Filip De Turck (academisch secretaris, ambtshalve), Jeriffa De Clercq, Dirk De Meyer, Mia Loccufier, Kurt Stockman
  • Raadgevend lid (uitgenodigd om het dossier van de indiener van het beroep toe te lichten, maar niet deelnemend aan de beraadslaging noch aan de besluitvorming): Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur, ambtshalve)