Bibliotheekraad

Taakomschrijving

  • beslist welke boeken en tijdschriften door de faculteitsbibliotheek worden aangekocht
  • organiseert het bibliotheekwezen van de faculteit en doet hierbij een beroep op de bibliotheekdienst van de faculteit

Samenstelling

Voorzitter

Dirk De Meyer

ZAP/OP3

Dieter Claeys, Frederik De Belie, Bjorn De Sutter, Hendrik Rogier, Maarten Sabbe, Ruben Van Coile, Maarten Van Den Driessche

OAP

Hong Wan Chan, Nele De Raedt

ATP

Veerle Van Beversluys

Studenten

Mariska Creten, Igor Vervoort

Adviserend

Veerle Van Conkelberge (CA20), Toon Van Alboom (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), NN (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)

Ambtshalve

Mieken Osselaer (secretaris), Veerle Rogge

Verslagen

Verslagen 2012-heden (beperkte toegang)