Bibliotheekraad

Taakomschrijving

  • beslist welke boeken en tijdschriften door de faculteitsbibliotheek worden aangekocht
  • organiseert het bibliotheekwezen van de faculteit en doet hierbij een beroep op de bibliotheekdienst van de faculteit

Samenstelling

Voorzitter

Dirk De Meyer

ZAP/OP3

Maarten Van Den Driessche (EA01), Hendrik Rogier (EA05), Martijn van den Broek (EA06 en vertegenwoordiger ind. ing. Kortrijk), Dieter Claeys (voor EA07/EA18), Frederik De Belie (EA08),  Yi Ouyang (voor EA11/EA17), Ruben Van Coile (voor EA14/EA15)

OAP

Louis De Mey, Beatriz Van Houtte Alonso

ATP

Veerle Van Beversluys

Studenten

Margot Bultynck, NN

Adviserend

Veerle Van Conkelberge (CA20), NN (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent)

Ambtshalve

Mieken Osselaer (secretaris), Veerle Rogge

Verslagen

De verslagen kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer.