Bouw- en Milieucommissie

Taakomschrijving

adviseert de faculteitsraad over:

  • de planning m.b.t. de gebouwen FEA (op korte, middellange en lange termijn);
  • de planning i.v.m. onderhoud en renovatie van de bestaande infrastructuur;
  • opvolgen van projecten in uitvoering;
  • oplossen van problemen i.v.m. ruimtelijke ordening en verdeling van lokalen en gebouwen;
  • de behandeling van specifieke facultaire milieu- en veiligheidsaangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter

Dirk Stroobandt

ZAP/OP3

Lionel Devlieger (EA01), Peter Van Daele (EA05), Jasper De Bock (EA06), Dieter Fiems (voor EA07/EA18), Michel De Paepe (EA08), Lieva Van Langenhove (voor EA11/EA17), Jan Belis (voor EA14/EA15), Johannes Cottyn (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)
zie OAP

OAP

Frank De Mets (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent, ter vervanging van ZAP/OP3-lid)
Effectieve OAP-leden: Jeffrey De Rycke, Siebe Vanlommel

ATP

Peter Guns

Studenten

Wannes Sys (werkgroep masterplan)

Adviserend ZAP

Arnold Janssens (expert energie/bouwfysica)

Adviserend ATP

Roger Van Hecke (ICT-expert)

Adviserende student

Leen Marien (VTK)