Bouw- en Milieucommissie

Taakomschrijving

adviseert de faculteitsraad over:

  • de planning m.b.t. de gebouwen FEA (op korte, middellange en lange termijn);
  • de planning i.v.m. onderhoud en renovatie van de bestaande infrastructuur;
  • opvolgen van projecten in uitvoering;
  • oplossen van problemen i.v.m. ruimtelijke ordening en verdeling van lokalen en gebouwen;
  • de behandeling van specifieke facultaire milieu- en veiligheidsaangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter

Dirk Stroobandt

ZAP/OP3

Jan Belis, Guy Châtel, Johannes Cottyn, Jasper De Bock, Wim De Waele, Marc Moeneclaey, Peter Van Daele, Lieva Van Langenhove
zie OAP

OAP

Frank De Mets (ter vervanging van ZAP/OP3-lid)
Jasper Juchem, Tim Van Mullem

ATP

Peter Guns

Studenten

Edward Mahieu

Adviserend ZAP

Luuk Boelens (expert ruimtelijke planning / mobiliteit), Michel De Paepe (expert energie)

Documenten & Verslagen