Computercommissie

Taakomschrijving

De Computercommissie staat in voor het:

  • totaal beheer van de PC-klassen, in samenwerking met DICT, met inbegrip van het stimuleren van een intensiever gebruik ervan door de lesgevers FEA;
  • adviseren over en desgewenst coördineren van vakgroepoverschrijdende informatica-aangelegenheden van de faculteit (zoals beveiliging van het netwerk, bemiddeling in faculteitslicenties voor software, enz.);
  • beheer van de audiovisuele apparatuur in de auditoria;
  • informatisering van de logistieke diensten van het decanaat.

Samenstelling

Voorzitter

Bjorn De Sutter

ZAP/OP3

Denis Constales, Hans De Backer, Koen De Bosschere, Guy De Tré, Filip De Turck, Joris Degroote, Veerle Ongenae, Wilfried Philips, Kevin Van Geem

zie ook OAP

OAP

ter vervanging van ZAP/OP3: Johan Beke

effectieve OAP-leden: Ronny Blomme, Ruben Verstraeten

ATP

Peter Guns, Roger Van Hecke

Studenten

Feliciaan De Palmenaer, Ruben Jansssens

Ambtshalve

Kurt De Cock, Michiel Ronsse, Nic Vermeulen

Verslagen (aanmelden vereist)