Curriculumcommissie

Taakomschrijving

heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad te beslissen over :

  • aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstelling van bepaalde examens op grond van vroeger behaalde diploma's
  • aanvragen voor toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch onderwijs in het buitenland
  • aanvragen voor geïndividualiseerde trajecten (GIT)
  • voorstellen van opleidingsonderdelen naar keuze
  • masterproef: goedkeuring taal, titel en samenstelling leescommissies

Samenstelling

Voorzitter

Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)

ZAP

Dirk De Meester (voor OCingwA), Bart Dhoedt (voor OCingwBa), Tom De Mulder (voor OCingwB), Joris Thybaut (voor OCingwCTM), Eric Laermans (voor OCingwC), Pieter Rombouts (voor OCingwE), Dick Botteldooren (voor OCingwTN), Michel De Paepe (voor OCingwWE), Peter Bienstman (voor OCingwMaFOT), Patrick Segers (voor ACingwBaBIT en OCingwMaBIT), Birger Raa (voor OCingwMaBS), Jean-Marie Noterdaeme (ter vervanging van OCingwMaNE-voorzitter), Luuk Boelens (voor OCMaSRP),  Geert Verdoolaege (voor OCingwFUSION-EP en OCFUSION-E-DC), Kristel Crombé (voor OCFUSION-DC), Lieva Van Langenhove (voor OCingwMaTEX), Bart Merci (voor OCingwMaFSE), Kurt Stockman (voor OCingwBa), Jo Verhaevert (voor OCingwBa en OCindwEI), Ludwig Cardon (voor OCindwEM/E), Jos Knockaert (voor OCindwMPA en OCindwIO), Sofie Van Hoecke (voor OCindwEI), Wouter De Corte (voor OCindwB), An Verberckmoes (voor OCindwCH), Veerle Ongenae (voor OCindwI), Eli De Poorter (ter vervanging van de OCIoT-voorzitter), Jan Fostier (ter vervanging van de voorzitter van de OC MSc in Bioinformatics), zie ATP (voor OCINON)

OAP

Femke De Backere, Aran Lamaire, Eva Loccufier

ATP

Kristel Dewulf (ter vervanging van de OCINON-voorzitter)

Studenten

ingenieurswetenschappen: Margot Bultynck, Sven Lippens
industriële wetenschappen Kortrijk: Jarno Deknudt, Floris Meeusen
industriële wetenschappen Gent: Anne-Marie Leys, Servaas Lips

Ambtshalve

Sarah Bogaert (trajectbegeleider ingenieurswetenschappen - secretaris), Greet De Beer (studie- en trajectbegeleider), Ingrid De Rycke (FSA), Annelies Holvoet (trajectbegeleider industriële wetenschappen Gent), Carine Vertriest (FSA industriële wetenschappen Kortrijk)

Vergaderingen

    De verslagen vanaf academiejaar 2014-2015 kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer