Curriculumcommissie

Taakomschrijving

heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad te beslissen over :

  • aanvragen voor studieduurverkorting en vrijstelling van bepaalde examens op grond van vroeger behaalde diploma's
  • aanvragen voor toelating om onderwijsactiviteiten te volgen en examens af te leggen aan een andere Belgische universiteit of een instelling van academisch onderwijs in het buitenland
  • aanvragen voor geïndividualiseerde trajecten (GIT)
  • voorstellen van opleidingsonderdelen naar keuze
  • masterproef: goedkeuring taal, titel en samenstelling leescommissies

Samenstelling

Voorzitter

Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)

ZAP

Bart Dhoedt (voor ACTCingw), Dirk De Meester (voor OCingwA), Tom De Mulder (voor OCingwB), Joris Thybaut (voor OCingwCTM), Lieva Van Langenhove (voor OCingwMaTEX), Eric Laermans (voor OCingwC), Dirk Stroobandt (voor OCingwE), Dick Botteldooren (voor OCingwTN), Michel De Paepe (voor OCingwWE), Peter Bienstman (voor OCingwMaFOT), Birger Raa (voor OCingwMaBS), Patrick Segers (voor OCingwMaBIT), Luuk Boelens (voor OCMaSRP), Jean-Marie Noterdaeme (voor OCingwMaNE en OCingwFUSION-EP), Bart Merci (voor OCingwMaFSE), Jo Verhaevert (voor OCingwBa en OCindwEI), Kurt Stockman (voor OCingwBa), Ludwig Cardon (voor OCindwEM/E), Jos Knockaert (voor OCindwEM/E), Sofie Van Hoecke (voor OCindwEI), Jan Detand (voor OCindwIO), Greet Deruyter (voor OCindwB), An Verberckmoes (voor OCindwCH), Veerle Ongenae (voor OCindwI), Eli De Poorter (ter vervanging van de OCIoT-voorzitter), Jan Fostier (ter vervanging van de voorzitter van de OC MSc in Bioinformatics), zie ATP (voor OCINON)

OAP

Femke De Backere, Aran Lamaire, Annick Van Deynse

ATP

Kristel Dewulf (ter vervanging van de OCINON-voorzitter)

Studenten

ingenieurswetenschappen: Pieter-Jan Boeykens, Frederik Kussé
industriële wetenschappen Kortrijk: Emma Verschueren, Maud Verstringe
industriële wetenschappen Gent: Bram Van de Walle, Wout Vierbergen

Ambtshalve

Sarah Bogaert (trajectbegeleider industriële wetenschappen Gent), Melanie Bytebier (trajectbegeleider ingenieurswetenschappen - secretaris), Greet De Beer (traject- en studiebegeleider), Carine Vertriest (FSA industriële wetenschappen Kortrijk)

Vergaderingen

    De verslagen vanaf academiejaar 2014-2015 kunnen geraadpleegd worden via documentenbeheer