Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Taakomschrijving

  • doet voorstellen voor besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is
  • bereidt adviezen voor betreffende alle vragen en problemen op gebied van wetenschappelijk onderzoek waarmee de faculteit geconfronteerd wordt; hierbij wordt vooral gedacht aan aspecten waarmee ZAP- en OP3-leden in hun hoedanigheid als onderzoekspromotor te maken hebben en die een FEA-specificiteit hebben
  • beoordeelt de "wetenschappelijke productie" (o.a. op basis van de Citation Index en de impactfactoren) in overleg met andere faculteiten ingenieurswetenschappen en architectuur
  • gaat na hoe de onderzoeksactiviteiten van de FEA beter naar buiten kunnen gebracht worden o.a. via inventarisatie van het onderzoek, opmaken van een facultaire brochure, andere organisatie van de verdediging van het doctoraatsproefschrift...

Samenstelling

Voorzitter

Sabine Wittevrongel

ZAP

Dick Botteldooren, Nele De Belie, Karen De Clerck (secretaris), Luc Dupré, Lieven Eeckhout, Maarten Liefooghe, Peter Sergeant, Steven Verstockt, Peter Veelaert

OAP

Amélie Chevalier, Sven Rogge

ATP

Filip Van Boxstael, Marilyn Van den Bossche

Studenten

Mattias Niels

Adviserend

Geert De Schutter (lid IOF-raad), Luce Beeckmans (lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking), Veronique Van Speybroeck (lid Onderzoeksraad)

Documenten

Presentatie infosessie BOF-oproepen d.d. 31 januari 2019

Verslagen