Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Taakomschrijving

  • doet voorstellen voor besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is
  • bereidt adviezen voor betreffende alle vragen en problemen op gebied van wetenschappelijk onderzoek waarmee de faculteit geconfronteerd wordt; hierbij wordt vooral gedacht aan aspecten waarmee ZAP- en OP3-leden in hun hoedanigheid als onderzoekspromotor te maken hebben en die een FEA-specificiteit hebben
  • beoordeelt de "wetenschappelijke productie" (o.a. op basis van de Citation Index en de impactfactoren) in overleg met andere faculteiten ingenieurswetenschappen en architectuur
  • gaat na hoe de onderzoeksactiviteiten van de FEA beter naar buiten kunnen gebracht worden o.a. via inventarisatie van het onderzoek, opmaken van een facultaire brochure, andere organisatie van de verdediging van het doctoraatsproefschrift...

Samenstelling

Voorzitter

Sabine Wittevrongel (lid Onderzoeksraad)

ZAP

Maarten Van Den Driessche (EA01), Dick Botteldooren (EA05 en lid Onderzoeksraad), Tony Belpaeme (EA06), Jan Detand (voor EA07/EA18), Luc Dupré (EA08), Karen De Clerck (voor EA11/EA17, secretaris), Nele De Belie (voor EA14/EA15), Peter Sergeant (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Steven Verstockt (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)

OAP

Jeffrey De Rycke, Pieter Leyman

ATP

Bert Coryn, Filip Van Boxstael

Studenten

Aäron Van Beneden

Adviserend

Geert De Schutter (lid IOF-raad)

Verslagen