Commissie Diversiteit en Inclusie

Taakomschrijving en strategische doelstellingen

  De missie en visie van de Commissie Diversiteit en Inclusie is volledig gealigneerd met deze van de Universiteit Gent, vastgelegd in het Diversiteitsbeleids- en actieplan 2019-2023.

  Missie:
  De UGent werkt voortdurend aan een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving waarin alle leden van de UGent-community zich thuis voelen en hun talenten kunnen ontplooien, zodat ze kunnen excelleren in onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Alleen zó is de UGent een innovatieve en volwaardige wereldspeler.

  Visie:
  In de huidige superdiverse samenleving wordt diversiteit de norm aan de UGent door verschillend talent aan te trekken, te valoriseren en tegemoet te komen aan de noden van verschillende groepen. Hierbij wordt aan de hand van kruispuntdenken gewerkt door meervoudige sociologische parameters te gebruiken. Doel hiervan is de inclusiviteit van de verschillende beleidsacties mogelijk te maken en stigmatisering van bepaalde doelgroepen te vermijden.

  De UGent wil deze missie en visie realiseren op basis van vier strategische doelstellingen:

  • de UGent heeft een instellingscultuur die de in de maatschappij aanwezige superdiversiteit faciliteert;
  • de UGent beschikt over een performante organisatiestructuur die kennisopbouw bevordert, het draagvlak voor diversiteit vergroot en de uitvoering van een geïntegreerd en inclusief diversiteitsbeleid faciliteert;
  • de instroom van studenten en medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen is vergroot en versterkt;
  • de doorstroom van studenten en medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen is vergroot en versterkt.

  De Commissie Diversiteit en Inclusie (FEA) heeft als opdracht om het centrale Diversiteitsbeleids- en actieplan vorm te geven op facultair niveau. De commissie ziet het als haar primaire taak om de barrières die studenten en personeelsleden in de weg kunnen staan tijdens hun opleiding of loopbaan weg te nemen en een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving vorm te geven op basis van overleg, inspraak en breed gedragen beslissingen.

  Samenstelling

  Voorzitter

  Luce Beeckmans

  ZAP

  Tarek Beji, Wouter Davidts, Nathalie De Geyter, Greet Deruyter, Marina Emmanouil, Jos Knockaert, Veerle Ongenae, Francesca Ostuzzi, Marie-Françoise Reyniers, Sofie Verbrugge, Joris Walraevens, Francis wyffels

  OAP

  Natalia Mariel Alderete, Pieter Heyvaert

  ATP

  Marijke De Keyser, Tim Raeymaekers

  STU

  Álvaro Conejo Rupp

  Adviserend ZAP/OP3

  Tom Claessens, Filip De Turck

  Adviserend OAP

  Hong Wan Chan, Lise Gheysens, Laurence Heindryckx (secretaris), Pithchai Pandian Sivakumar

  Adviserend ATP

  Eef Boeckx, Annelies Holvoet, Annelies Vermeir

  Adviserend STU

  Emma Bekaert, Morad Ihkan