Facultair diversiteitsteam

Taakomschrijving

  Diversiteit kadert binnen het strategisch plan van de UGent. Als finaliteit van het diversiteitsbeleid wordt (1) een diverse instroom van studenten vooropgesteld, (2) doorstroom en studiesucces van studenten uit kansengroepen en (3) een evenwichtig samengestelde personeelskorps. Hiervoor wordt per faculteit een diversiteitsteam opgezet met als opdracht  het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau.

  Het diversiteitsbeleid van de FEA is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle studenten die de intrinsieke kwaliteiten hebben om ingenieur te worden, deze kans krijgen (instroom en doorstroom). Het diversiteitsteam heeft als taak om de barrières weg te nemen die sommige studenten en personeelsleden in de weg kunnen staan.

  Samenstelling

  Facultair diversiteitscoördinator

  Sofie Verbrugge

  Leden/aanspreekpunten

  ZAP/OP3: Tom Claessens, Wouter Davidts, Nathalie De Geyter, Filip De Turck, Greet Deruyter, Bart Dhoedt, Jos Knockaert, Veerle Ongenae, Marie-Françoise Reyniers, Joris Thybaut, Lieva Van Langenhove, Joris Walraevens, Francis wyffels

  OAP: Luce Beeckmans

  ATP: Melanie Bytebier, Marijke De Keyser, Katrien Maertens, Jeroen Ongenae

  STU: Emma Bekaert, Mehmet Boybay, Fien De Clercq, Luca Renders

  Documenten

  Krachtlijnen Diversiteitsbeleid FEA (goedgekeurd door de FEA-faculteitsraad maart 2015)