ATP-Functie-Evaluatiecommissie(s)

Taakomschrijving

De ATP-Functie-Evaluatiecommissie(s) voert de functie-evaluatie uit van elke te evalueren ATP-functie (naast de facultaire vertegenwoordigers zetelen de directeur van de Dienst Personeel en Organisatie (DPO) en het afdelingshoofd van de afdeling Personeelsbeleid van DPO in elke functie-evaluatiecommissie ATP).

Samenstelling

Voor alle ATP-functies van de FEA

Patrick De Baets (decaan, voorzitter AP/ATP-Beleidscommissie)

Lieva Van Langenhove (voormalig secretaris ATP-Beleidscommissie)

Voor functies in EA01

Dirk De Meester

Voor functies in EA03

NN

Voor functies in EA05, EA06 en EA07

Herwig Bruneel

Voor functies in EA08 en EA18

Luc Dupré

Voor functies in EA11

Joris Thybaut

Voor functies in EA14 en EA15

Luc Taerwe

Voor functies in EA16 en EA17

Christophe Leys

Voor functies in de facultaire logistieke diensten (EA51, EA55, EA56 en EA58)

Filip De Turck (academisch secretaris)