Examencommissies

Samenstelling van de examencommissie per deliberatiepakket resp. per opleiding:

Voorzitter

Rik Van de Walle (decaan)

Secretaris

Patrick De Baets (academisch secretaris)

Andere leden

De verantwoordelijke lesgevers van alle opleidingsonderdelen die tot het deliberatiepakket resp. de verschillende deliberatiepakketten van de gevolgde opleiding van de student behoren, maken deel uit van de examencommissie van het deliberatiepakket resp. de opleiding en zijn stemgerechtigd

 

Dit geldt voor de opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, behalve voor