Examencommissies

Samenstelling van de examencommissie per deliberatiepakket resp. per opleiding van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur:

Voorzitter

Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)

Secretaris

de voorzitter van de betrokken opleidingscommissie

Andere stemgerechtigde leden

de verantwoordelijke lesgevers van alle opleidingsonderdelen die tot het deliberatiepakket resp. de verschillende deliberatiepakketten van de gevolgde opleiding van de student behoren, maken deel uit van de examencommissie van het deliberatiepakket resp. de opleiding

Waarnemende leden

de effectieve en/of plaatsvervangende ombudspersonen voor het betreffende deliberatiepakket resp. de betreffende opleiding

 

Het bovenstaande geldt voor de opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, behalve voor de volgende opleidingen: