Facultair Bestuur

Samenstelling

Bureau:

  • Patrick De Baets (decaan)
  • Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)
  • Filip De Turck (academisch secretaris)

Uitgebreid bestuur (adviserende leden):

  • Gert De Cooman (ZAP-vertegenwoordiger EA in de Raad van Bestuur UGent)
  • Charlotte Louwagie (beleidsmedewerker onderwijskwaliteitszorg)
  • Hendrika Van Nieuwenhove (facultair beleidsmedewerker)

Bevoegdheden (delegatie-)

  • onderzoekt de individuele aanvragen van AP- en OP-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten en beslist over de goedkeuring
  • beslist over de weigering van toelating tot herinschrijving van doctoraatsstudenten