Facultaire Doctoraatscommissie (FDOC)

Taakomschrijving

 • geeft advies aan de decaan i.v.m.
  • de geschiktheid van de vooropleiding van kandidaat-doctorandi en het volgen van een eventuele facultair verplichte doctoraatsopleiding of predoctorale opleiding
  • de equivalentie van buitenlandse diploma's van kandidaat-doctorandi met een Belgisch masterdiploma
  • interinstitutionele raamakkoorden voor joint-PhD’s waarbij de partnerinstelling niet akkoord gaat met de volledige set van gemeenschappelijke UGent-kwaliteitscriteria en het centrale joint-PhD-team een compromisset van gemeenschappelijke UGent-kwaliteitscriteria uitwerkt dat nog steeds voldoet aan de minimumvereisten
  • studentspecifieke joint-PhD akkoorden zonder joint-PhD-raamakkoord met een niet-Vlaamse partnerinstelling
 • behandelt aanvragen voor het volgen van cursussen binnen de doctoraatsopleiding Universiteit Gent
 • adviseert het facultair bestuur bij negatief advies in zelfevaluatierapporten en bij no-go-adviezen
 • doet voorstellen i.v.m. wijzigingen aan het aanvullend facultair reglement bij het OER doctoreren
 • keurt de invullingen van de facultair verplichte doctoraatsopleiding goed
 • behandelt aanvragen voor het wijzigen van doctoraatsopleiding en voor vrijstellingen
 • gaat na of een promovendus heeft voldaan aan alle facultaire vereisten qua opleiding, publicatie en andere wetenschappelijke activiteiten bij het voltooien van een doctoraatsopleiding
 • volgt fraude of onregelmatigheden in relatie tot de doctoraatsopleiding op
 • bepaalt de omvang van de predoctorale opleidingen

Samenstelling

Voorzitter

Hendrik De Bie

ZAP/OP3

Dirk De Meyer (EA01), Bart Kuyken (EA05), Patrick Segers (EA06), Sabine Wittevrongel (voor EA07/EA18), Joris Degroote (EA08, ondervoorzitter), Vladimir Galvita (voor EA11/EA17), Kim Van Tittelboom (voor EA14/EA15), Jos Knockaert (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk), Bruno Volckaert (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Geert Verdoolaege (vertegenwoordiger FUSION E-DC)

OAP

Marybeth Defrance, Mathijs van Noort

Ambtshalve

Muriel Vervaeke

Verslagen