Financiële Commissie

Taakomschrijving

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Samenstelling

Voorzitter

Heidi Steendam

ZAP

Tom De Mulder, Sidharta Gautama, Jelle Laverge, Jeroen Missinne, Stijn Hertelé, Mario Pickavet, Marie-Françoise Reyniers, Jelle Saldien, Jo Verhaevert

OAP

Amélie Chevalier, Aran Lamaire

ATP

Marilyn Van den Bossche

Studenten

Pieter Dewulf (Hermes), Flor Sanders, Arent Van Overmeire (VTK), Astrid Willocx (IAESTE)

Adviserend

Herwig Bruneel (lid universitaire Financiële Commissie)

Ambtshalve

Muriel Vervaeke