Financiële Commissie

Taakomschrijving

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Samenstelling

Voorzitter

Heidi Steendam

ZAP

Hendrik De Bie, Tom De Mulder, Sidharta Gautama, Stijn Hertelé, Paul Kiekens, Mario Pickavet, Jelle Saldien, Jo Verhaevert, Bart Verschaffel

OAP

Amélie Chevalier, Aran Lamaire

ATP

Marilyn Van den Bossche

Studenten

Selènè Spruytte, Xander Vankwikelberge, Astrid Willocx (IAESTE)

Adviserend

Herwig Bruneel (lid universitaire Financiële Commissie)

Ambtshalve

Muriel Vervaeke