Financiële Commissie

Taakomschrijving

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Samenstelling

Voorzitter

Heidi Steendam

ZAP

Hendrik De Bie, Tom De Mulder, Wim De Waele, Sidharta Gautama, Paul Kiekens, Mario Pickavet, Jelle Saldien, Jo Verhaevert, Bart Verschaffel

OAP

Amélie Chevalier, Aran Lamaire

ATP

Marilyn Van den Bossche

Studenten

Alessandro Cardinaels (IAESTE), Frederik Kussé, Saar Vermijs

Adviserend

Herwig Bruneel (lid universitaire Financiële Commissie)

Ambtshalve

Muriel Vervaeke