Facultaire Loopbaancommissie Integratiekader

Taakomschrijving

  • voert de reguliere evaluatie van het onderwijzend personeel van groep 2 (werkleider) en groep 1 (lector, hoofdlector) uit
  • staat in voor het vastleggen van, het geven van feedback over en het toetsen van prestaties ten aanzien van gepersonaliseerde doelstellingen, met het oog op de bevordering van OP1-leden in het integratiekader
  • heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad de taakomschrijvingen van de leden van het integratiekader te onderzoeken en goed te keuren
  • onderzoekt en formuleert advies aan de faculteitsraad rond aanvragen van OP3-leden voor toetreding tot het ZAP-kader (samen met de leden van de Facultaire Loopbaancommissie ZAP)

Samenstelling

  • Patrick De Baets (decaan - voorzitter)
  • Filip De Turck (academisch secretaris)
  • Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)
  • Kurt Stockman
  • Jo Verhaevert