PR-Commissie

Taakomschrijving

 • staat in voor de public relations en uitstraling inzake onderwijs en onderzoek van de FEA zowel intern (AP-leden, studenten, ...) als extern (UGent, toekomstige studenten, afgestudeerden, industrie, media, ...)
 • verzorgt de organisatie van infodagen
 • verzorgt de deelname aan infobeurzen
 • heeft een brugfunctie tussen de faculteit en de directie Communicatie en Marketing
 • staat in voor het contact met media, scholen, CLB-centra, alumniverenigingen

Samenstelling

Dagelijks bestuur

 • Herbert De Smet, voorzitter, werkgroep onderwijsgerelateerde activiteiten
 • Greet Deruyter, covoorzitter, werkgroep proclamaties en kinderuniversiteit
 • Femke De Backere, werkgroep infodagen en SID-in's
 • Marijke De Keyser, secretaris, werkgroep website
 • Joris Thybaut, werkgroep STEM
 • Roger Van Hecke, werkgroep beeldmateriaal
 • Rino Morent, werkgroep TechBoost
 • Birger Raa, werkgroep Update@Campus

ZAP

Jan Belis, Guillaume Crevecoeur, Hendrik De Bie, Guy De Tré, Stijn De Vuyst, Joris Degroote, Jan Devos, Peter Troch, Lieven Vandevelde, Nathan Van Den Bossche, Kim Verbeken, Sofie Verbrugge, Francis wyffels

OAP

Annelies Coene, Anton De Vylder, Jasper Juchem, Marc Wylaers

ATP

Melanie Bytebier, Veerle Van Beversluys

Studenten

Fien De Clercq, Samantha De Paepe, Dario De Muynck, Iris Depla, Robin Tassenoy

Raadgevende leden

Filip De Turck, Hilde Robberecht (CA60), Annelies Vermeir, Kim Verbeken (FCI-voorzitter)

Ambtshalve

Anne Francet, Hendrika Van Nieuwenhove