PR-Commissie

Taakomschrijving

 • staat in voor de public relations en uitstraling inzake onderwijs en onderzoek van de FEA zowel intern (AP-leden, studenten, ...) als extern (UGent, toekomstige studenten, afgestudeerden, industrie, media, ...)
 • verzorgt de organisatie van infodagen
 • verzorgt de deelname aan infobeurzen
 • heeft een brugfunctie tussen de faculteit en de Directie Communicatie en Marketing
 • staat in voor het contact met media, scholen, CLB-centra, alumnivereniging

Samenstelling

Dagelijks bestuur

 • Herbert De Smet, voorzitter, werkgroep onderwijsgerelateerde activiteiten
 • Greet Deruyter, covoorzitter, werkgroep proclamaties en kinderuniversiteit, Zap-vertegenwoordiger EA15
 • Rembert Daems, werkgroep Update@Campus
 • Femke De Backere, werkgroep infodagen en SID-in's
 • Marijke De Keyser, secretaris, werkgroep website
 • Rino Morent, werkgroep TechBoost
 • Roger Van Hecke, werkgroep beeldmateriaal
 • Francis wyffels, werkgroep STEM

ZAP

Nathan Van Den Bossche (EA01), Tanja Van Hecke (EA05), Peter Lambert (EA06), Hiêp Luong (EA07), Frederik De Belie (EA08), Flavio Marchesini de Oliveira (EA11), Jan Belis (EA14), Stijn De Vuyst (EA18), Tom Claessens (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent),
zie OAP en ATP

OAP

ter vervanging van ZAP: Steve Dereyne (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)
Marybeth Defrance, Dennis Maes, Daniël Withoeck, NN

ATP

ter vervanging van ZAP: Yannick Christiaens (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)
Tim Raeymaekers, Ilse Vercruysse

Studenten

Kathelijne Coussement, Simon Ganne, Polly Huyghe, Iona Laureys (VTK), Jelle Guiliams (Hermes)

Adviserend ZAP

Filip De Turck

Adviserend ATP

Bert Coryn (afgevaardigde FCI-voorzitter)

Adviserend student

Gaëlle Snoeckx (VTK)

Ambtshalve

Anne Francet, Sarah Leunens, Jeroen Ongenae, Inneke Thysebaert