Stagecommissie

Taakomschrijving

  • organiseert praktijkgerichte binnen- en buitenlandse FEA-studentenstages (in samenwerking met VTK en AIG)
  • organiseert de kwaliteitscontrole van de stages
  • geeft advies aan FEA in verband met stages die als keuzevak of optievak gelden

Elke opleidingscommissie heeft één (of meer) verantwoordelijke(n) voor stages.

Samenstelling

Voorzitter

Patrick Segers

ZAP/GP

Jeroen Beeckman (EA06), Dieter Claeys (voor EA07/EA18), Hans De Backer (voor EA14/AE15), Jeriffa De Clercq (vertegenw. ind. wet. Gent), Michel De Paepe (EA08), Geraldine Heynderickx (voor EA11/EA17), Jos Knockaert (vertegenw. ind. wet. Kortrijk), Jan Moens (EA01), Geert Morthier (EA05)

OAP

Casper Van Gheluwe, Marc Wylaers

ATP

Annelies Holvoet

Studenten

Jarne De Waele (VTK 'Career & Development'), Thibaut Staelens, Astrid Willocx (IAESTE)

Ambtshalve

Greet De Beer (secretaris), Michiel Ronsse, Annelies Vermeir

Documenten met informatie voor bedrijven i.v.m. het aanbieden van een stageplaats