Stagecommissie

Taakomschrijving

  • organiseert praktijkgerichte binnen- en buitenlandse FEA-studentenstages (in samenwerking met VTK en AIG)
  • organiseert de kwaliteitscontrole van de stages
  • geeft advies aan FEA in verband met stages die als keuzevak of optievak gelden

Elke opleidingscommissie heeft één (of meer) verantwoordelijke(n) voor stages.

Samenstelling

Voorzitter

Patrick Segers

ZAP/GP

Jeroen Beeckman, Dieter Claeys, Hans De Backer, Jeriffa De Clercq, Michel De Paepe, Geraldine Heynderickx, Jos Knockaert, Jan Moens, Geert Morthier

OAP

Casper Van Gheluwe, Marc Wylaers

ATP

Annelies Holvoet

Studenten

Jarne De Waele (VTK 'Career & Development'), Thibaut Staelens, Astrid Willocx (IAESTE)

Ambtshalve

Greet De Beer (secretaris), Michiel Ronsse, Annelies Vermeir

Documenten met informatie voor bedrijven i.v.m. het aanbieden van een stageplaats