aanbieden van stages aan ir.(-architect)-studenten