Examensecretariaat

Examensecretariaat

Taak

Het examensecretariaat fungeert als centrale meldings- en informatiecel voor alle bij de examens betrokken partijen. Aan het examensecretariaat worden o.a. gemeld:

Zetel

Facultaire Studentenadministratie

Ombudspersonen

Taak

De ombudspersonen treden op als bemiddelaar bij geschillen tussen examinatoren en studenten. Deze geschillen kunnen zowel verband houden met overtredingen van het examenreglement of de onderwijsregeling (met inbegrip van het examenreglement), als met "onbillijk" en "onredelijk" ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen. De ombudspersonen ontvangen, onderzoeken en behandelen de klachten en trachten een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen.

Contact

Ombudsdienst