Feedback

Na elke examenperiode heb je recht op feedback door de lesgever en recht op inzage van je examen. Hiervoor worden op voorhand feedbackperiodes vastgelegd in de facultaire academische kalender.

Feedback omvat een bespreking van en een toelichting bij je examen. Je krijgt bijvoorbeeld aanwijzingen om je studieprestaties te bevorderen, te verbeteren of bij te sturen met het oog op een nieuwe deelname aan de evaluaties.

De modaliteiten van de feedback worden bepaald en gecommuniceerd door de lesgevers (datum, tijdstip, plaats …enz.), bijvoorbeeld via Ufora.

Ook voor niet-periodegebonden evaluaties (bv. werkstukken of verslagen die je hebt ingediend tijdens het semester) heb je recht op feedback. Dit feedbackmoment wordt in samenspraak met de lesgever bepaald.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.