Lesroosters, examenroosters en locaties

Lesroosters

De roosters voor een nieuw academiejaar zijn vanaf begin juli beschikbaar, maar nog in voorlopige vorm. Kleine wijzigingen (b.v. lokaalwissels, verschuiving lesuur) zijn steeds mogelijk. Raadpleeg dus regelmatig de elektronische versie van de roosters!

Persoonlijk lesrooster (inloggen)

Log in via Oasis om je persoonlijk lesrooster (= goedgekeurde vakken uit je curriculum) te bekijken.

Algemeen lesrooster (zonder inloggen)

  • Surf naar UGent studiekiezer.
  • Kies je opleiding.
  • Ga naar het tabblad 'programma'
  • Boven de balk 'eerste jaar' kan je rechts doorklikken naar het rooster (opgesplitst per semester).

Examenroosters

Persoonlijk examenrooster (inloggen)

Log in via Oasis om je individueel examenrooster (= "Mijn kalender") te bekijken.

De examenroosters worden bekendgemaakt volgens de data bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement; ten laatste op 1 december 2023 voor de eerstesemesterexamenperiode, ten laatste op 22 maart 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode en ten laatste op 17 juli 2024 voor de tweedekansexamenperiode.

Vaste examenroosters bacheloropleidingen

Voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen (campus Gent) en de bacheloropleidingen industriële wetenschappen (campus Kortrijk) zijn er vaste examenroosters. Deze examenroosters kunnen als hulp gebruikt worden bij het samenstellen van het curriculum, maar het persoonlijke examenrooster in Oasis geldt als de enige officiële correcte versie.

Vaste examenroosters bacheloropleidingen voor het academiejaar 2023-2024 (steeds onder voorbehoud van wijzigingen):

Er zijn geen vaste examenroosters beschikbaar voor de andere opleidingen.

Locaties