Lesroosters, examenroosters en locaties

Lesroosters

De roosters voor een nieuw academiejaar zijn vanaf begin juli beschikbaar, maar nog in voorlopige vorm. Kleine wijzigingen (b.v. lokaalwissels, verschuiving lesuur) zijn steeds mogelijk. Raadpleeg dus regelmatig de elektronische versie van de roosters!

Persoonlijk lesrooster (inloggen)

Log in via Oasis om je persoonlijk lesrooster (= goedgekeurde vakken uit je curriculum) te bekijken.

Algemeen lesrooster (zonder inloggen)

  • Surf naar UGent studiegids.
  • Kies je opleiding.
  • Klik op de programmapagina bovenaan rechts door naar het rooster (opgesplitst per semester).

Examenroosters

Impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op de examenregeling

Persoonlijk examenrooster (inloggen)

Log in via Oasis om je individueel examenrooster (= "Mijn kalender") te bekijken.

De examenroosters worden bekendgemaakt volgens de data bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement; ten laatste op 29 november 2019 voor de eerstesemesterexamenperiode, ten laatste op 22 maart 2020 voor de tweedesemesterexamenperiode en ten laatste op 15 juli 2020 voor de tweedekansexamenperiode.

Vaste examenroosters bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen

Voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen zijn er vaste examenroosters. Deze examenroosters kunnen als hulp gebruikt worden bij het samenstellen van het curriculum, maar het persoonlijke examenrooster in Oasis geldt als de enige officiële correcte versie.

Vaste examenroosters bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen academiejaar 2019-2020 (niet beschikbaar wegens coronamaatregelen)

Er zijn geen vaste examenroosters beschikbaar voor de andere opleidingen.

Locaties