Masterproefovereenkomst

De modellen voor de masterproefovereenkomst zijn opgemaakt door UGent TechTransfer: NL versie (pdf) of ENG versie (pdf)

Indien de promotor of de externe partner iets wenst te wijzigen aan de modelovereenkomst, neemt de promotor zo snel mogelijk contact op met TechTransfer (contracten@ugent.be of tel: 09 264 30 30). Meer informatie via het intranet (voor ingelogde personeelsleden).

Werkwijze

1. overeenkomst afdrukken in drievoud

Belangrijk: de masterproefovereenkomst is enkel geldig wanneer deze ondertekend is met originele manuele handtekeningen van alle betrokken partijen. Ingescande exemplaren zullen niet aanvaard worden door de facultaire studentenadministratie.

2. volledig invullen (in samenspraak met de promotor/masterproefcoördinator)

3. student ondertekent de overeenkomst

4. laten ondertekenen door de interne UGent-promotor

5. laten ondertekenen in bedrijf

6. alle exemplaren indienen bij de coördinator stage en masterproef van de opleiding (of bij de promotor)

7. de coördinator/promotor laat de overeenkomsten ondertekenen door de facultaire onderwijsdirecteur (in te dienen bij de facultaire studentenadministratie)

8. de drie papieren versies worden bijgehouden door de student, het bedrijf en de facultaire studentenadministratie (Oasis/Plato).