Standaardformulieren rapportering doctoraatscursus en -stage

Er werden standaardformulieren opgesteld voor rapportering over de doctoraatsstage, doctoraatscursus 1 en doctoraatscursus 2.

Voor wat betreft Doctoraatscursus 1 en 2 wordt er een onderscheid gemaakt tussen cursussen van type A, die corresponderen met een enkele cursus van minstens 3 studiepunten, en cursussen van type B, die bestaan uit een bundeling van meerdere kleinere cursussen.

FDOC stelt dat een cursus van type A is in de volgende gevallen:

  • De doctoraatscursus omvat een actieve bijdrage door de doctoraatsstudent (een examen, een project of rapport beoordeeld door de organisator, een voordracht of een posterpresentatie); in dit geval moet de doctoraatscursus minstens 18 contacturen omvatten, is er een attest vereist dat de actieve bijdrage bevestigt en een verslag van minstens 1 bladzijde (synthese van de doctoraatscursus (minstens 100 woorden) en relevantie voor het eigen doctoraatsonderzoek (minstens 350 woorden));
  • De doctoraatscursus omvat geen actieve bijdrage; in dit geval moet de doctoraatscursus minstens 24 contacturen omvatten, is er een attest van deelname vereist en een inhoudelijk wetenschappelijk verslag van minstens 4 bladzijden (synthese van de doctoraatscursus (minstens 300 woorden) en relevantie voor het eigen doctoraatsonderzoek (minstens 1500 woorden)).

Ook voor cursussen van type B is er een verslag van minstens 1 bladzijde vereist in geval van een actieve bijdrage of een verslag van minstens 4 bladzijden zonder actieve bijdrage.

Voor doctoraatsstages is er een stageverslag van minstens 4 bladzijden (minstens 1800 woorden) vereist.