Postgraduaatsopleidingen

Een postgraduaat is een opleidingstraject van ten minste 20 studiepunten. Het postgraduaat beoogt, in het kader van de verdere professionele vorming, een verbreding/verdieping van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- en/of masteropleiding.

Postgraduaat Fire Safety Engineering

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs

voor studenten

voor bedrijven

Postgraduaat Smart Operations and Maintenance in Industry