Nederlandstalige Masterprogramma's Ingenieurswetenschappen

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur biedt de meeste masteropleidingen in het Engels aan. De faculteit benadrukt met de Engelstalige masteropleidingen resoluut de internationale dimensie.
De hieronder beschreven opleidingen zijn equivalente (maar niet identieke) volledig Nederlandstalige masteropleidingen.

In de Nederlandstalige versies wordt gebruikt gemaakt van andere didactische werkvormen en zal ook een groot deel zelfstudie van de student verwacht worden.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandstalige equivalente masteropleidingen