Schakelprogramma's vanaf academiejaar 2022-2023 (nieuwe programma's)

Algemeen

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die al een diploma van een professionele bacheloropleiding hebben behaald en willen starten met een academische masteropleiding aan de universiteit. Na het afwerken van het schakelprogramma krijg je toegang tot de aansluitende masteropleiding. Een schakelprogramma omvat ten hoogste 90 studiepunten.

In de studiekiezer kan je alle schakelprogramma’s raadplegen. Wil je weten of je op basis van jouw bachelordiploma kan inschrijven in een bepaald schakelprogramma, dan kan je de toelatingsvoorwaarden bekijken op de pagina van de aansluitende master. In het overzicht onderaan deze pagina vind je per programma de correcte link.

Let wel: alle pagina’s in de studiekiezer worden in de loop van de komende maanden geüpdatet. De toelatingsvoorwaarden en bijhorende schakelprogramma’s die je momenteel ziet in de studiekiezer, worden nog geactualiseerd voor het komende academiejaar 2022-2023.

Informatie over de vernieuwde trajecten voor de schakelprogramma's industrieel ingenieur en de voorwaarden voor het verkort traject

In de schakelprogramma’s naar de masteropleidingen industrieel ingenieur zijn twee trajecten mogelijk: een regulier traject en een verkort traject (van ongeveer 60 studiepunten). Je komt in aanmerking voor het verkort traject, en krijgt dus studieduurvermindering in het schakelprogramma, als je voldoet aan beide onderstaande voorwaarden:

  1. In je voorafgaande professionele bacheloropleiding heb je een gemiddeld percentage behaald van minstens 70% voor het volledige traject;
  2. Je slaagt voor de bekwaamheidsproef.

In de bekwaamheidsproef worden een aantal basisvakken van de domeinspecifieke ingenieursvorming bevraagd. Je kan enkel deelnemen aan de bekwaamheidsproef als je voldoet aan de eerste voorwaarde. Let wel: voor sommige opleidingen komen enkel studenten met een bepaalde vooropleiding in aanmerking voor het verkort traject (zie tabel verder).

Praktische informatie en inschrijving voor de bekwaamheidsproef

De bekwaamheidsproef wordt georganiseerd op woensdag 7 september 2022 én vrijdag 9 september 2022. De verschillende onderdelen van de bekwaamheidsproef worden bevraagd over beide data. Je dient dus zowel woensdag als vrijdag vrij te houden.

De bekwaamheidsproef wordt georganiseerd in Gent (voor de opleidingen in Gent en Kortrijk) en in Kortrijk (voor de opleidingen in Kortrijk). De locaties, concrete data en exacte uren per bekwaamheidsproef worden op deze website gepubliceerd in het voorjaar.

Het resultaat van de bekwaamheidsproef verneem je ten laatste op 15 september.

Je zal je vanaf 1 mei kunnen inschrijven voor de bekwaamheidsproeftest via deze website (de link naar de inschrijvingswebsite wordt tegen dan gepubliceerd).

De deadline om je in te schrijven voor de bekwaamheidsproef is 6 juli 2022.

Inhoud van de bekwaamheidsproef

Per opleiding bestaat de bekwaamheidsproef uit twee of drie onderdelen. Je dient te slagen voor alle onderdelen van de bekwaamheidsproef om toegang te krijgen tot het verkort traject van het schakelprogramma. De onderdelen van de bekwaamheidsproef situeren zich in de volgende domeinen:

Bekwaamheidsproef Bouwkunde

Sterkteleer

Bouwfysica

Bekwaamheidsproef Landmeten

Kaartprojecties

Topografie

Kadaster

Bekwaamheidsproef Chemie

Opgelet: de bekwaamheidsproef is enkel mogelijk voor studenten met specifieke vooropleidingen (meer informatie via de studiekiezer).

Industriële anorganische chemie

Chemische procesbalansen

Bekwaamheidsproef Elektromechanica

Opgelet: de bekwaamheidsproef is enkel mogelijk voor studenten met specifieke vooropleidingen (meer informatie via de studiekiezer).

Elektrische energie

Sterkteleer

Thermische energie: installatiecomponenten

Bekwaamheidsproef Elektrotechniek

Elektronica

PLC

Bekwaamheidsproef Elektronica-ICT

Analoge elektronica

Objectgeoriënteerd programmeren

Bekwaamheidsproef Informatica

Softwareontwikkeling

Computernetwerken

Bekwaamheidsproef Industrieel ontwerpen, voor studenten met vooropleiding Bachelor in het industrieel productontwerpen

Mechanica

Onderzoeksmethodologie

Materiaal- en procesgerichtontwerp

Bekwaamheidsproef Industrieel ontwerpen, voor studenten met vooropleiding Bachelor in de elektromechanica of Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

Ontwerp voor geavanceerde productiemethodes en -omgevingen

Materiaal- en procesgerichtontwerp

Bekwaamheidsproef Machine- en productieautomatisering

Mechanica

Toegepaste elektronica

Objectgeoriënteerd programmeren

Voorbereiden op de bekwaamheidsproef

Om je voor te bereiden op de bekwaamheidsproef kan je gebruikmaken van het leermateriaal dat in vanaf 1 mei wordt beschikbaar gemaakt via deze website (link naar inschrijvingswebsite wordt nog aangevuld). Dit materiaal dien je zelfstandig door te nemen ter voorbereiding.

Contact of vragen

Heb je vragen over de voorwaarden voor inschrijving in het verkort traject of over het schakelprogramma in het algemeen, contacteer dan de trajectbegeleider via studietrajectING.ea@ugent.be (opleidingen in Gent) of studietraject.kortrijk@ugent.be (opleidingen in Kortrijk).

Schakelprogramma's industrieel ingenieur (Gent)

Onderstaande links worden zo snel mogelijk geüpdatet voor academiejaar 2022-2023.

Schakelprogramma tot:

Schakelprogramma's industrieel ingenieur (Kortrijk)

Schakelprogramma tot:

Schakelprogramma stedenbouw en ruimtelijke planning

Schakelprogramma tot:

Opgelet: voor het schakelprogramma stedenbouw en ruimtelijke planning is er geen bekwaamheidsproef.