Biomedische ingenieurstechnieken

Biomedische ingenieurstechnieken

Het domein van de biomedische ingenieurstechnieken omvat een uitgebreide waaier aan ingenieursactiviteiten, met toepassingen in de biologie, geneeskunde en gezondheidszorg.

Het is een relatief jonge ingenieursdiscipline die oorspronkelijk vooral een toepassingsdomein was waarbij gebruik werd gemaakt van methoden, theorieën en instrumenten van meer traditionele ingenieursdisciplines (werktuigkunde en elektrotechniek). Inmiddels is dit vakgebied geëvolueerd tot een geïntegreerde multidisciplinaire ingenieursdiscipline met een eigen methodologie. Uiteraard maakt dit vakgebied nog steeds gebruik van andere kennisdomeinen eigen aan een Master in de ingenieurswetenschappen.

De Masters in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken creëren kennis van moleculen tot orgaanniveau, ontwikkelen materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekte om de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van het individu en de gemeenschap te verbeteren. Zij zijn integrators, met kennis in de diverse ingenieurstechnieken en zijn bijgevolg maatschappelijk breed inzetbaar, en dus niet beperkt tot ziekenhuizen en de biomedische industrie.

Een getuigenis

Stefaan De Mey

Payload Integration Engineer ESA

Na vier jaar onderzoek en studie, met een aanvullend diploma en doctoraat op zak, ging ik aan de slag bij Space Applications Services NV. Ik werd al snel vooruitgeschoven om als contractor en consultant voor het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA) een variëteit van projecten en opdrachten te vervullen.

Een eerste opdracht was de uitrusting van het Europese Ruimtelab Columbus met instrumenten voor fysiologisch onderzoek in gewichtloze toestand. Na verloop van tijd diversifieerden de projecten.

Bijzonder interessante ervaringen waren:

  • het opzetten van een internationaal consortium voor de bouw van een ruimteobservatorium voor elektrische ontladingen in de hoogste lagen van de atmosfeer
  • de aanbesteding van een wetenschappelijk-technologisch project om de Europese industriële kennis op het gebied van re-entry technologie op te krikken. 
In mijn huidige functie, als werknemer van ESA, komt bovenop dit alles de internationaal politieke dimensie. Het is een privilege om vanuit ESA de Europese objectieven op gebied van ruimtevaart mee vorm te kunnen geven.