Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

De Masters in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek zijn gericht op het ontwerpen en modelleren, het analyseren en optimaliseren van complexe bedrijfsprocessen. Men vindt deze processen niet alleen in industriële middens, maar ook in belangrijke maatschappelijke systemen, zoals de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, de openbare besturen, ordehandhaving, verkeerssystemen, enz. Het unieke van deze discipline is dat de mens expliciet beschouwd wordt als een wezenlijk deel en beïnvloedende factor van de technologische systemen, en ook als voornaamste genieter van de nagestreefde voordelen.