Fotonica

Fotonica

Fotonica - het gebruik van licht in de ingenieurwetenschappen - wordt almaar belangrijker. Men kan stilaan spreken van een breed, generiek en fundamenteel vakgebied. Licht wordt gebruikt als informatie- dan wel als energiedrager in de ICT-wereld (glasvezel-telecom, datacommunicatie en optische interconnectie, dataopslag, printers, beeldschermen, projectoren, ...), in de sensorwereld (mechanisch, temperatuur, gassen, biometrie, spectroscopie, visiesystemen, ...), in de medische en biomedische wereld (diagnostisch en therapeutisch), in de energiewereld (zonnecellen, verlichting) en in de productiewereld (laserlassen, -snijden, -boren, laserlithografie).

Al deze deelgebieden worden gekenmerkt door snelle innovatie en door een sterke koppeling tussen fundamentele fysica en nieuwe materialen, componenten en systemen. Hierbij is miniaturisatie van essentieel belang.

Een getuigenis

Carl Van Buggenhout

Opto Development Engineer Melexis

Als afgestudeerd ingenieur heb je een opleiding achter de rug die je een diepgaande basiskennis bijbrengt, waarna je fundamenteel of toegepast onderzoekswerk kan starten. Maar daarnaast heb je ook vooral geleerd om deze kennis methodisch toe te passen bij het ontwerp van systemen die gebruik maken van licht. En net dat laatste komt mij van pas tijdens het uitvoeren van mijn job.

Bij Melexis ontwerpen we micro-elektronische devices hoofdzakelijk voor de automobielindustrie. Samen met een team van ingenieurs werk ik mee aan de ontwikkeling van een Fiber Optisch Transceiver device voor datacommunicatie in wagens.

Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het optische systeem en de behuizing van dit toestel. Het optische ontwerp ligt in het verlengde van mijn opleiding, maar bij de ontwikkeling van de behuizing ging er een hele nieuwe wereld open die je niet gedoceerd krijgt tijdens de opleiding. Het vermogen om op een efficiënte manier nieuwe materie op te nemen en de wil om altijd bij te leren heb je als ingenieur vanuit de opleiding mee.