Fire Safety Engineering

Brand is een fenomeen dat zowat overal kan ontstaan en vrijwel steeds tot grote schade - materieel of persoonlijk - leidt. Wereldwijd is er daarom een gevarieerde vraag naar brandexperts die kunnen worden ingezet in domeinen gaande van het design van een globaal concept van brandbeveiliging, tot onderzoek en ontwikkeling van systemen voor het vermijden, detecteren en onderdrukken van brand, alsook het analyseren van branden, uitvoeren van risicoanalyses, en het onderzoeken van menselijk gedrag (evacuatie, interventie), etc.

De ‘International Master of Science in Fire Safety Engineering’ biedt een concreet antwoord op de vraag naar academisch gevormde brandexperts door de kennis en ervaring van 3 sterke Europese universiteiten in dit vakdomein te combineren. De Master wordt gemeenschappelijk georganiseerd door de universiteiten van Gent, Edinburgh (UK) en Lund (Zweden), waarbij studenten na ieder semester kunnen doorschuiven naar een volgende partneruniversiteit. De thesis wordt eventueel geschreven in samenwerking met de industrie.

Na de opleiding stappen de afgestudeerden de boeiende wereld van de brandbeveiliging in, en kunnen ze als ‘fire safety engineer’ aan de slag als designer (voor complexe gebouwen, schepen, ruimtestations, boorplatformen, …), consultant, academisch onderzoeker, bij de overheid, bij de brandweer, … 

Meer info is te vinden op de website van de opleiding.