Stedenbouw en ruimtelijke planning

De specifieke ruimtelijke context van Vlaanderen in Europa en de wereld (als laag gelegen regio aan zee/water, sterk geürbaniseerd met een hele waaier van eerder kleine stedelijke structuren en een specifiek landschap van open ruimte en kleine kernen naast 'poorten') vergt een geïntegreerde multidisciplinaire benadering. Enkel de stedenbouw en de ruimtelijke planning is vanuit haar disciplinaire eigenheid in staat om voor het 'duurzame ruimtevraagstuk' een gedegen wetenschappelijk antwoord te formuleren. De opleiding tot Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning wil dan ook een wetenschappelijke opleiding aanbieden in dit vakgebied. De afgestudeerden zijn ruimtelijke managers die in staat zijn om te gaan met ruimtelijke kwaliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, verzorging, recreatie.