Toegepaste natuurkunde

Toegepaste natuurkunde

Deze opleiding is vooral gericht op het onderzoek naar industriële toepassingen van de natuurkunde, zoals de vaste-stoffysica, materiaalwetenschappen, elektronica en kernwetenschappen. Het onderscheid tussen fundamentele en toegepaste natuurkunde is in de praktijk moeilijk te maken. Resultaten van fundamenteel onderzoek blijken vaak directe technische toepassingen te hebben en omgekeerd worden technieken uit het domein van de toegepaste wetenschappen vaak op grote schaal gebruikt bij zuiver wetenschappelijk werk.

Belangrijk: de opleiding tot Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde wordt in Vlaanderen enkel door de Universiteit Gent aangeboden.

Enkele getuigenissen

Vincent Spruytte

CEO Lunahra

Ik ben mijn professionele loopbaan gestart als sales manager bij Pronouvo, een Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en applicatie van trillingsdempers, vooral in bouwkundige toepassingen. Na 2 jaar ben ik zelfstandig geworden en gestart met een studiebureau gespecialiseerd in akoestiek. Sinds 5 jaar werd het studiebureau omgevormd tot Lunahra, gespecialiseerd in veiligheidstoepassingen gebaseerd op akoestische en trillingstechnologie.

Griet Van Caenegem

Scientific Officer Europese Commissie - DG Information Society and Media

In december 2000 werd ik uitgenodigd voor een interview bij de Europese Commissie en in juni 2001 ben ik er gestart als 'Scientific Officer'. Ik werk in de groep van micro- en nanosystemen. Onze job bestaat erin de strategie en onderwerpen voor toekomstig onderzoek te definiëren. Daarnaast volgen we ook tal van Europees gesubsidieerde projecten op. Het is nog altijd vrij technisch, maar door de bureaucratische aard van de instellingen komt er toch ook heel wat administratie aan te pas.