Zelftest wiskunde

Test uit voor welke wiskunde topics je goed of zwak scoort en maak de zelftest wiskunde.
Je vindt op deze site ook een uitgebreid formularium waar je 'vergeten' definities, eigenschappen en rekenregels kan terug vinden. 

 

 1. Je hebt een pc, internetverbinding, potlood een papier nodig.
 2. Surf naar de zelftest wiskunde
 3. Vul eventueel je naam of code in en kies je referentiegroep.
 4. Ofwel kies je voor een willekeurige toets over de volledige cursus, ofwel stel je zelf een toets samen. In beide gevallen duid je het gewenst aantal vragen aan (20 vragen is echt een minimum om een goed zicht te krijgen op je wiskunde kennis). Belangrijke topics zijn analyse, getallen, algebra, goniometrie en vlakke meetkunde.
 5. Klik op ‘start online’ en begin de toets. Indien je onder het vraagnummer een lampje  ziet, dan kan je een bijhorende hint krijgen. Je kan ook een wiskundig formularium raadplegen. Slechts bij een beperkt aantal vragen mag je een zakrekenmachine gebruiken!
 6. Na het indienen van de toets (knop rechts bovenaan) krijg je jouw testresultaat. Wanneer je een vraag in je testoverzicht aanklikt, krijg je de vraag, eventueel een tip en de oplossing.
 7. Analyseer jouw testresultaat: bekijk steeds, zelfs bij correcte antwoorden, de oplossing. Zo kan je zien of je redenering juist was.
 8. Een nul behalen voor een vraag betekent niet noodzakelijk dat je helemaal geen inzicht hebt in de vraag. Het kan het gevolg zijn van een kleine onoplettendheid, een kleine redeneer- of rekenfout. De redenering die je volgde om tot dit antwoord te komen wordt immers niet gequoteerd.
 9. Bij een tegenvallende score ben je niet noodzakelijk kansloos om onze opleiding tot een goed einde te brengen. Denk na over de mogelijke oorzaken van het mindere resultaat. Was je voldoende voorbereid? Zijn er delen in de leerstof die je niet voldoende beheerst en die je dus best nog wat bijspijkert? Was je voldoende geconcentreerd bij het maken van de toets? Een tweede (zelf samengestelde) toets kan duidelijkheid scheppen. Tip: in de studieboeken wiskunde uit het secundair kan je het merendeel van de te kennen leerstof terug vinden.
 10. Bij een slecht resultaat raden we je aan om je op voorhand bij te werken en om de zomercursus wiskunde te volgen in de maand september.
 11. Voor bijkomende info of reacties omtrent deze zelftest kan je terecht bij tanja.vanhecke@ugent.be.