Zomercursus scheikunde - burgerlijk ingenieur

De bacheloropleiding besteedt zeer veel aandacht aan de overgang van het secundair naar het universitair onderwijs.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur wordt gedurende het eerste semester het vak Scheikunde: bouw van de materie georganiseerd, waarin bij de aanvang van de lessenreeks de scheikundige basisbegrippen in een vrij snel tempo opgefrist worden.

Toekomstige studenten die voorafgaand aan dit vak hun kennis van de scheikundige basisbegrippen willen verdiepen of aanvullen, en hun basisvaardigheden verder willen inoefenen en aanscherpen, zijn van harte welkom op de zomercursus.

Doelpubliek

De zomercursus is in de eerste plaats bedoeld voor toekomstige studenten burgerlijk ingenieur die hun kennis van de scheikundige basisbegrippen willen heropfrissen en/of aanvullen en hun vaardigheden in het oplossen van scheikundevraagstukken willen aanscherpen. Maar andere studenten die overwegen de opleiding aan te vatten, zijn uiteraard ook welkom.

Praktisch

Inhoud

Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • de massawetten
  • atoommodel en elektronenconfiguratie
  • chemische verbindingen, stoichiometrie en formule van chemische verbindingen
  • mengsels en oplossingen
  • gassen en gasmengsels
  • chemisches reacties en chemische reactievergelijking
  • zuur- basereacties
  • redoxreacties
  • reactiestoichiometrie