Zomercursus elektriciteit - industrieel ingenieur Gent

Doelpubliek

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe studenten eerste bachelor en studenten van het schakelprogramma om de basiskennis elektriciteit uit de fysica op te frissen.

Praktisch

Inhoud

  • de wetten van Ohm en van Pouillet
  • serie en parallelschakeling van weerstanden
  • de wetten van Kirchhoff
  • vermogenbalans
  • elektrostatica: de wet van Coulomb, elektrische velden

Werkwijze

De theorie wordt tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt. Oefeningen van het niveau middelbaar onderwijs worden opgelost volgens de manier (symbolen, methode,….) die aan bod komt in de cursus elektriciteit van het eerste semester.

Begeleiding

Ing. Christof Dauwels