Vakantiecursus wiskunde - industrieel ingenieur Gent

In de vakantiecursus wiskunde kan je je kennis van de wiskundeleerstof van het middelbaar onderwijs herhalen en testen. De cursus richt zich tot de studenten met een ‘zwakkere’ vooropleiding wiskunde in één of meerdere wiskunde-topics. Iedere les begint met een korte theoretische uiteenzetting. Daarna lost de student zelf, op eigen tempo, oefeningen op, waarbij je extra uitleg kan vragen!

Het herhalen van de wiskundeleerstof kan ook op zelfstandige basis gebeuren via www.usolvit.ugent.be

Doelpubliek

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe studenten eerste bachelor en voor nieuwe studenten van het schakelprogramma.  

Praktisch

Wanneer: in de loop van de maand september 2022. Exacte data worden later vastgelegd en gecommuniceerd.

Waar: 

  • wordt later vastgelegd

Kostprijs: 7 euro voor de kopies, cash te betalen op het moment zelf

Inschrijven: inschrijven kan hier vanaf 1/6/22

Online: Er is online lesmateriaal beschikbaar voor zelfstudie. Bij interesse gelieve te mailen naar onderstaand adres met duidelijke vermelding: VC wiskunde ind.ir.

Meer info: monitoraatEA (t.a.v. Annelies Holvoet)

Inhoud

  • Machten, merkwaardige producten, vergelijkingen
  • Ongelijkheid, complexe getallen
  • Matrices en stelsels
  • Vectoren, vlakke meetkunde
  • Goniometrie (2 sessies)
  • Limieten
  • Afgeleiden, integralen

Werkwijze

De klemtoon ligt op het oplossen van oefeningen en inoefenen van courante wiskundige technieken.

Begeleiding

Dr. Cristina Tonesi, Prof. Tanja Van Hecke