Zomercursus wiskunde - burgerlijk ingenieur(-architect)

De inschrijvingen voor de zomercursussen zijn open! Onder voorbehoud: mogelijkheden en omstandigheden kunnen nog wijzigen.


De bacheloropleiding besteedt zeer veel aandacht aan de overgang van het secundair naar het universitair onderwijs, in het bijzonder voor wiskunde.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur wordt gedurende de eerste drie lesweken het vak Basiswiskunde georganiseerd, waarin de studenten hun wiskundekennis uit het secundair onderwijs opfrissen en verder inoefenen, teneinde optimaal voorbereid te zijn op het vervolg van de opleiding.

In de eerste bachelor burgerlijk ingenieur-architect vervult het vak Calculus in het eerste semester een soortgelijke rol, zij het dat in dat vak ook nieuwe kennis wordt aangebracht.

Toekomstige studenten die voorafgaand aan een van deze twee vakken reeds hun wiskundekennis willen verdiepen of aanvullen, en hun wiskundevaardigheden verder willen inoefenen en aanscherpen, zijn van harte welkom op de zomercursus.

Doelpubliek

De zomercursus is in de eerste plaats bedoeld voor toekomstige studenten burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect die een tegenvallend resultaat behaalden op de ijkingstoets van juli, en zich beter willen voorbereiden op de start van de studies. Maar andere studenten die overwegen één van deze opleidingen aan te vatten, zijn uiteraard ook welkom.

Praktisch

Wanneer?

De zomercursus vindt plaats van maandag 31 augustus 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020.

Hoe?

Gezien de omstandigheden kozen we voor blended learning: deels online, deels on campus. Beide keuzes brengen een beperking met zich mee: on campus kunnen maximaal 45 studenten tegelijk in het auditorium, online kunnen maximaal 150 studenten tegelijk de les live volgen.

Concreet voorzien we momenteel dat de eerste 90 ingeschreven studenten in 2 groepen toegelaten worden op de campus: de eerste groep wordt verwacht op maandag- en dinsdagnamiddag, de tweede groep op donderdag- en vrijdagnamiddag. De rest van de tijd zullen deze studenten online les volgen samen met de volgende 60 ingeschrevenen. Voor nog meer studenten kunnen we ook de syllabus en video’s ter beschikking stellen.

Waar?

Voor het on campus gedeelte: Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent, auditorium L.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan tot 25 augustus. Wie hierna nog wil inschrijven, gelieve contact op te nemen met 

Schrijf je hier in voor de zomercursus wiskunde.

Kostprijs?

De zomercursus is volledig gratis; ook een elektronische versie van het gebruikte leermateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld. 

Inhoud

Volgende onderwerpen worden behandeld:

  • veeltermen, ontbinden in factoren, merkwaardige producten;
  • complexe getallen;
  • matrices en lineaire stelsels;
  • telproblemen;
  • goniometrie;
  • vlakke meetkunde en vectoren;
  • ruimtemeetkunde;
  • functieonderzoek en limieten;
  • integratietechnieken.

Meer info

Bart Dhoedt