Bachelor in Bestuurskunde en publiek management

Ontdek onze opleiding hieronder op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management vormt polyvalente mensen die de inzichten en vaardigheden hebben om in de hedendaagse publieke sector een modern bestuur te garanderen. Je krijgt een grondige opleiding in bestuur en beleid, recht, organisatie, economie en management. In deze opleiding exploreer je verschillende bestuursniveaus, van gemeentebestuur tot de EU. Je analyseert actuele beleidsvraagstukken en je denkt mee over een alternatieve oplossing. Tijdens de opleiding ontdek je de publieke sector en social profit sector in zijn breedste vorm: gemeentebesturen, de federale overheid, de Euro­pese overheid, overheidsbedrijven, consultancy, belangengroepen, sportverenigingen, culturele centra, zorginstellingen, OCMW’s, politieke partijen, ... maar ook ondernemingen actief voor overheden.

 

Bekijk de opname van de livestream presentatie over de bacheloropleiding Bestuurskunde en Publiek Management.Heb je vragen? Of wil je een 1-op-1 gesprek inplannen met een studie- of trajectbegeleider? Mail naar .

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Bestuurskunde en Publiek Management.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voortkomen in de bacheloropleiding Bestuurskunde en Publiek Management. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

1ste bachelor

2de bachelor

3de bachelor

Masteropleiding

In de master krijg je een intensieve opleiding en training die je bacheloropleiding wetenschappelijk verdiept. Je krijgt een grondige wetenschappelijke oriëntering in de studie van de bestuurskunde: wat zijn relevante stromingen in de bestuurskunde voor wie leiding wil geven? Daarbij hoort een gedegen studie van het management van organisaties uit de publieke, social profit en non­profit sector: omgaan met politici en kritische klanten, werken in een demo­cratische context van openbaarheid en controle. Het programma is opgebouwd vanuit een ‘sokkel’ met bestuurs­- en managementonderdelen, evenals het onderdeel onderzoeksmethodologie. Via keuzevakken biedt de master je verschillende invalshoeken zoals Bestuursvragen, Internationaal bestuur, Performance management, Veiligheid, ICT en communicatie, en Social profit. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Internationale ervaring

Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal studenten uit voor internationale uitwisseling bij de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren jaarlijks ook een 200-­tal buitenlandse studenten aan de faculteit. De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens het derde bachelorjaar of in de masteropleiding gebruik te maken van het studentenuitwisselings­programma Erasmus van de Europese Unie. Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten­uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica. Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit een bilaterale overeenkomst af met Franstalige universiteiten uit Brussel en Wallonië. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings­akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan, Taïwan, Mexico en Brazilië. Er zijn ook uitwisselings­mogelijkheden binnen Erasmus Mundus.

STUDY ABROAD_BPM

In het kader van Internationalisation@home biedt de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in het derde bachelorjaar en het grootste deel van de opleidingsonderdelen van de masterjaren in het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook een internationale dimensie.

Jobs

infographic_salarisenquete_liggend.pngDoor het brede terrein waarop de afgestudeerden zich bewegen, biedt het einddiploma een zeer ruime waaier van jobmogelijkheden in diverse sectoren in de overheid, de social profit sector, het bedrijfsleven, het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal.

De opleiding Bestuurskunde en Publiek Management leidt jongeren op die willen werken in de publieke, social profit en non­profit sector: de Europese instellingen, ambassades, de Vlaamse en federale overheid (o.a. ministeries), de rechterlijke macht, politieke partijen, onderzoeksinstellingen, gemeente­besturen, OCMW’s, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, cultuurcentra, etc. Bestuurskundigen kunnen ook aan de slag in het bedrijfsleven of consultancy.

Er is steeds meer vraag naar bekwame medewerkers die een open kijk en ruime inzichten weten te com­bineren met vaardigheden in leidinggevende en ondersteunende functies. Publieke organisaties moeten op een hedendaagse manier worden gemanaged en er wordt verwacht dat ze flexibel en efficiënt met hun publiek omgaan.

Concrete jobs waarin afgestudeerden terecht komen: diensthoofd toerisme en cultuur van een stad, gemeente­secretaris, stafmedewerker op het kabinet van een minister, Human Resources­expert in een zieken huis, consultant met specialisatie openbare besturen, projectmanager bij de Europese Unie, auditor bij een overheidsbedrijf. De top 3 sectoren waarin afgestudeerde bestuurs­kundigen werken zijn overheid (43,5%), consulting (11,4%) en onderwijs (7,1%).

Voorkennis

Om met succes je studie Bestuurskunde en Publiek Management aan te vatten is niet echt een speci­fieke voorkennis vereist. In principe start je bij alle opleidingsonderdelen, behalve talen, vanaf nul. Een brede algemene interesse, maatschappelijke bewogenheid, organisatietalent ... zijn pluspunten.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen over onze opleidingen: welke voorkennis heb ik nodig, is er studiebegeleiding, wat met wiskunde, ...

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

Contact

Vragen of een afspraak maken met één van onze trajectbegeleiders?