Bachelor in Economische wetenschappen

Ontdek onze opleiding hieronder op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

De opleiding Economische Wetenschappen is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland. In essentie bestudeert de opleiding hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren ...), wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving, en hoe problemen in dat verband het best kunnen worden opgelost.

De topics die aan bod komen, zijn maatschappelijk dan ook zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastin­gen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikke­lingslanden, milieuvervuiling, armoede, enz.

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk voor de opleidingen Economische Wetenschappen, Toe­gepaste Economische Wetenschappen en Handels­ingenieur.

 

Herbekijk de livestream presentatie over de bacheloropleiding Economische Wetenschappen.Heb je vragen? Of wil je een 1-op-1 gesprek inplannen met een studie- of trajectbegeleider? Mail naar .

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Economische wetenschappen.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voortkomen in de bacheloropleiding Economische wetenschappen. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

1ste gemeenschappelijke bachelor

2de bachelor

3de bachelor

 

Masteropleiding

Vanaf nu is Engels de doceertaal. In de éénjarige masteropleiding Economics zijn er, naast een gemeenschappelijk deel, twee majors die beant­woorden aan de interesses van de belangrijkste groepen studenten die traditioneel voor een opleiding Economics kiezen. De studenten kiezen drie vakken uit één major, en hebben daarnaast nog een vrij keuzevak, dat kan (maar moet niet) gekozen worden binnen dezelfde major. De master­opleiding wordt afgesloten met een masterproef.

In het gemeenschappelijke deel verdiep je de kennis m.b.t. micro­economie, macro­economie en econo­metrie via drie voortgezette cursussen. In micro­economie bestudeer je uitgebreid de gedrags­implicaties, duale formulering en het algemeen evenwicht van consumenten­ en producenten gedrag. Daarbij volgt ook een intro ductie tot de speltheorie en verdiep je jezelf in de problematiek van asym­metrische informatie. In macro­economie leer je de belangrijke weten­schappelijke ontwikkelingen van de voorbije veertig jaar kennen, begrijpen en beheersen. Centraal staan de moderne groeitheorie, de nieuw­klassieke macro­ economie en de moderne conjunctuuranalyse. In econometrie verbreden we jouw kennis van de econometrische technieken voor tijdreeksanalyses..

In de master krijg je een intensieve opleiding en training die je bacheloropleiding wetenschappelijk verdiept. Je krijgt een grondige wetenschappelijke oriëntering in de studie van de bestuurskunde: wat zijn relevante stromingen in de bestuurskunde voor wie leiding wil geven? Daarbij hoort een gedegen studie van het management van organisaties uit de publieke, social profit en non­profit sector: omgaan met politici en kritische klanten, werken in een demo­cratische context van openbaarheid en controle. Het programma is opgebouwd vanuit een ‘sokkel’ met bestuurs­- en managementonderdelen, evenals het onderdeel onderzoeksmethodologie. Via keuzevakken biedt de master je verschillende invalshoeken zoals Bestuursvragen, Internationaal bestuur, Performance management, Veiligheid, ICT en communicatie, en Social profit. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Internationale ervaring

Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal studenten uit voor internationale uitwisseling bij de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren jaarlijks ook een 200-­tal buitenlandse studenten aan de faculteit. De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens het derde bachelorjaar of in de masteropleiding gebruik te maken van het studentenuitwisselings­programma Erasmus van de Europese Unie. Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten­uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica. Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit een bilaterale overeenkomst af met Franstalige universiteiten uit Brussel en Wallonië. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings­akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan, Taïwan, Mexico en Brazilië. Er zijn ook uitwisselings­mogelijkheden binnen Erasmus Mundus.

STUDY ABROAD_EW

In het kader van Internationalisation@home biedt de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in het derde bachelorjaar en het grootste deel van de opleidingsonderdelen van de masterjaren in het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook een internationale dimensie.
 

Jobs

infographic_salarisenquete_liggend.pngHet diploma van master in de Economische Wetenschappen biedt een grote werkzekerheid met heel veel jobmogelijkheden in diverse sectoren in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal..

Afgestudeerden uit de opleiding Economische Weten­schappen (EW) komen in belangrijke mate terecht in de macro-­economische omgeving waar nood is aan experten met sociaal­ financieel­ internationaal­ economische inzichten. In de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen en centrale banken) vinden we economen terug in studiediensten, het management, de kredietanalyse, conjunctuur­analyse, vermogensbeheer, etc. Daarnaast zijn veel EW­-afgestudeerden ook terug te vinden bij de over­heid, in internationale instellingen, bij sociale part­ners (vakbonden en werkgeversverenigingen), in onderwijs en onderzoek. Bij de overheid bekleden ze tal van functies die te maken hebben met de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van de vele aspecten van het economische en sociaal economisch beleid.

Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden EW terecht komen: analist overheidsopdrachten, hoofd­econoom van een bank, conjunctuuranalist bij de Nationale Bank, beleidsmedewerker economie Vlaamse Overheid, beleggingsspecialist en milieu­ econoom bij een ngo.

Voorkennis

Specifieke voorkennis over de economische en boekhoudkundige vakken is niet noodzakelijk voor het eerste (gemeenschappelijke) bachelorjaar. Je start in principe vanaf nul. Bij wiskunde speelt de voorkennis wel een rol. Het aanvangsniveau in de opleiding EW of TEW sluit aan op het programma van de studierichtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met vijf à zes uur wiskunde. De opleiding HIR spreekt over het algemeen meer leerlingen aan die zes uur of meer wiskunde hebben gevolgd, zeker als hun wiskundige interesse gekoppeld is aan de exacte wetenschappen.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen over onze opleidingen: welke voorkennis heb ik nodig, is er studiebegeleiding, wat met wiskunde, zijn er vakantiecursussen, ...

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

Contact

Vragen of een afspraak maken met één van onze trajectbegeleiders?