Bachelor in Handelsingenieur

Ontdek onze opleiding hieronder op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

In de opleiding Handelsingenieur word je opgeleid om bedrijfsproblemen op een geïntegreerde en analytische manier aan te pakken: Hoe wordt een bedrijf winstgevend? Hoe een bedrijfsproces of een beslissingsprobleem modelleren? Hoe een investering optimaal financieren? Hoe bedrijfsprocessen optimaal organiseren? Hoe omgaan met big data? Hoe consumentengedrag voorspel-len? Hoe betere beslissingen nemen? Dit alles komt aan bod in de opleiding Handelsingenieur.

De opleiding Handelsingenieur combineert een bedrijfseconomische vorming met het verwerven van fundamentele kennis op het vlak van techno­logie en beleidsinformatica. De nadruk ligt hierbij op het positioneren van het productieproces van deze technologische producten, diensten en processen in een bedrijfseconomische context doorheen de ganse logistieke keten en een (internationaal) netwerk van bedrijven. Een handelsingenieur functioneert als bruggen­bouwer tussen bedrijfseconomen en technisch geschoolde ingenieurs. In dit perspectief worden handelsingenieurs opgeleid om informatiesystemen op te zetten, bedrijfsdata (statistisch) te analyseren, processen te modelleren en verschillende oplossings­methoden te beheersen. Deze kennis van analytische methoden helpt je als manager op een gefundeerde (kwantitatieve) manier beslissingen te nemen in het algemeen en meer specifiek op het vlak van operationeel beheer, financieel beleid en marketing. Op die manier wordt een handels ingenieur opgeleid om bedrijfsproblemen te analyseren, op te lossen en daadwerkelijk te implementeren in een reëel bedrijfs­proces, vertrekkend vanuit een abstract model.

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk voor de opleidingen Economische Wetenschappen, Toe­gepaste Economische Wetenschappen en Handels­ingenieur.

 

 

Herbekijk de livestream presentatie over de bacheloropleiding Handelsingenieur.Heb je vragen? Of wil je een 1-op-1 gesprek inplannen met een studie- of trajectbegeleider? Mail naar .

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Handelsingenieur.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voortkomen in de bacheloropleiding Handelsingenieur. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

1ste gemeenschappelijke bachelor

2de bachelor

3de bachelor

 

Masteropleiding

In de tweejarige, Engelstalige, masteropleiding Busi­ness Engineer ing zijn er drie afstudeer richtingen: Data Analytics, Finance en Operations Management. Daarnaast zijn er nog twee keuzevakken, waarvan je er één kan vervangen door een stage in het bedrijfs­leven. De masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. De relatie tussen management, bedrijfsprocessen en technologie is een constante binnen de master­opleiding. Daarom wordt de klemtoon gelegd op het management, de middelen en de bedrijfsprocessen van een organisatie, via vakken zoals 'Strategic Management', 'Human Resources Management', 'Business Process Management' ... De technologie­ component in de opleiding wordt verder uitgediept door de vakken 'Environmental Technology' en 'System Dynamics'. Ook de link tussen deze techno logische vakken en business management wordt behandeld in 'Financing High Tech Entrepreneurial Companies', 'Technology Entrepreneurship', 'Innovation Management' en 'Enterprise Architecture'. Verschillende managementprincipes worden besproken en onderhouden binnen deze cursussen. Zowel wiskundig modelleren, statistiek als nume­rieke algoritmes om managementbeslissingen te onderbouwen komen aan bod.

Afstudeerrichtingen:

Internationale ervaring

Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal studenten uit voor internationale uitwisseling bij de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren jaarlijks ook een 200-­tal buitenlandse studenten aan de faculteit. De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens het derde bachelorjaar of in de masteropleiding gebruik te maken van het studentenuitwisselings­programma Erasmus van de Europese Unie. Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten­uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica. Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit een bilaterale overeenkomst af met Franstalige universiteiten uit Brussel en Wallonië. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings­akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan, Taïwan, Mexico en Brazilië. Er zijn ook uitwisselings­mogelijkheden binnen Erasmus Mundus.

STUDY ABROAD_HIR

In het kader van Internationalisation@home biedt de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in het derde bachelorjaar en het grootste deel van de opleidingsonderdelen van de masterjaren in het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook een internationale dimensie.

Jobs

infographic_salarisenquete_liggend.pngHet diploma van master Handelsingenieur biedt een grote werkzekerheid met heel veel jobmogelijkheden in diverse sectoren in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal..

Handelsingenieurs hebben in hun job te maken met het beheren, verbeteren en optimaliseren van productieprocessen en diensten. Ze slaan een brug tussen de bedrijfseconomen en de andere deelnemers in het hele logistieke proces. Ze zijn in staat om beslissingen te nemen op alle niveaus, gaande van operationele beslissingen op de werk­vloer tot strategische beslissingen aan de top van het bedrijf. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn ze voldoende vertrouwd met het product, het productieproces en de logistieke keten om bijvoor beeld aan kostprijscalculatie te doen. Ook bijvoorbeeld in de financiële sector kunnen afgestudeerde handelsingenieurs aan de slag. Denk maar aan het financieren van nieuwe productie­ eenheden of het afsluiten van verzekeringen. Steeds meer handelsingenieurs vinden hun weg naar ver­antwoordelijke functies op het vlak van informatie­voorziening en IT, als informatiearchitect of IT­ consultant. Vele afgestudeerden starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen specialisatie in de masteropleiding en groeien op termijn door naar meer algemene managementfuncties.

Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden HIR terecht komen: productiemanager, logistiek directeur, expert productieplanning, business consultant, business analyst, process engineer, manager research & development en customer relationship manager.

Voorkennis

Specifieke voorkennis over de economische en boekhoudkundige vakken is niet noodzakelijk voor het eerste (gemeenschappelijke) bachelorjaar. Je start in principe vanaf nul. Bij wiskunde speelt de voorkennis wel een rol. Het aanvangsniveau in de opleiding EW of TEW sluit aan op het programma van de studierichtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met vijf à zes uur wiskunde. De opleiding HIR spreekt over het algemeen meer leerlingen aan die zes uur of meer wiskunde hebben gevolgd, zeker als hun wiskundige interesse gekoppeld is aan de exacte wetenschappen.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen over onze opleidingen: welke voorkennis heb ik nodig, is er studiebegeleiding, wat met wiskunde, zijn er vakantiecursussen, ...

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

Contact

Vragen of een afspraak maken met één van onze trajectbegeleiders?