Bachelor in Toegepaste economische wetenschappen

Ontdek onze opleiding hieronder op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

In de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen word je opgeleid om bedrijfsproblemen op een geïntegreerde manier aan te pakken: Hoe wordt een bedrijf winstgevend? Hoe een investering optimaal financieren? Welke soort banklening aangaan? Hoe een marktonderzoek opzetten om de klanten in kaart te brengen? Wat is de kostprijs van de producten en aangeboden diensten? Hoe duurzame groei voor het bedrijf creëren? Welke marketingacties inzetten om de verkoopstrategie te realiseren? Als aandeelhouder investeren in een bedrijf: hoe de verschillende alternatieven analyseren? Van idee naar een nieuw bedrijf: hoe de economische leefbaarheid vooraf beoordelen? Dat alles komt aan bod in de opleiding Toegepaste Economische wetenschappen.

Als TEW'er word je een specialist in elk van de domei­nen accounting, bedrijfsfinanciering en marketing. De drie domeinen kan je kortweg omschrijven als: hoe het resultaat rapporteren van een bedrijf (accounting), hoe voldoende geld binnenhalen voor het bedrijf (bedrijfsfinanciering) en hoe – uitgaande van de behoeften van de klanten – waarde creëren door de juiste producten en diensten te verkopen voor het bedrijf (marketing). De opleiding TEW biedt daarnaast een analytische onderbouw met nadruk op kwantitatieve en onderzoeksvaardigheden. Ook algemene economische principes komen aan bod (Hoe ontstaat de marktprijs? Wat is inflatie?). Maar de focus in de opleiding TEW ligt wel op de besluitvorming binnen de onderneming.

Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk voor de opleidingen Economische Wetenschappen, Toe­gepaste Economische Wetenschappen en Handels­ingenieur.

 

 

Herbekijk de livestream presentatie over de bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen.Heb je vragen? Of wil je een 1-op-1 gesprek inplannen met een studie- of trajectbegeleider? Mail naar .

Videotestimonials

Bekijk hieronder het verhaal van enkele studenten Toegepaste economische wetenschappen.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voortkomen in de bacheloropleiding Toegepaste economische wetenschappen. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

1ste gemeenschappelijke bachelor

2de bachelor

3de bachelor

Masteropleiding

De éénjarige masteropleiding Business Economics, die volledig Engelstalig is, is modulair opgebouwd. Je krijgt niet langer les volgens het klassieke semestersysteem. Voortaan zijn jouw opleidingsonderdelen gebundeld in vier modulaire blokken van elk zes les­weken. Per blok heb je slechts twee vakken wat jou toelaat om de leerstof meer gefocust en diepgaand te verwerken. De lesmethoden zijn uitdagend: case studies, groepswerken, discussie panels, hoorcolleges, business games, etc. Op het eind van elk modulair blok heb je examens van de twee afgelopen vakken. Gedurende een modulair blok krijg je ook tussen­tijdse testen en (groeps)werken. Daardoor heb je geen examens meer in januari of juni. In het tweede semester krijg je een praktijkgericht vak dat aansluit bij jouw afstudeerrichting en waarin je kennismaakt met het werkveld. Je krijgt voldoende tijd in het pro­gramma om te werken aan jouw masterproef. In het programma van Business Economics zijn er drie afstudeerrichtingen die je curriculum vorm geven, afhankelijk van je eigen interesses.

Afstudeerrichtingen:

Internationale ervaring

Elk jaar zendt de faculteit een steeds groter aantal studenten uit voor internationale uitwisseling bij de buitenlandse partnerinstellingen en er studeren jaarlijks ook een 200-­tal buitenlandse studenten aan de faculteit. De faculteit zet de studenten actief aan om tijdens het derde bachelorjaar of in de masteropleiding gebruik te maken van het studentenuitwisselings­programma Erasmus van de Europese Unie. Naast de Erasmusuitwisseling binnen de Europese Unie, bestaat ook de mogelijkheid tot studenten­uitwisseling in het kader van Erasmus Belgica. Binnen dat samenwerkingsproject sloot de faculteit een bilaterale overeenkomst af met Franstalige universiteiten uit Brussel en Wallonië. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkings­akkoorden afgesloten met de VS, Zuid-Afrika, Japan, Taïwan, Mexico en Brazilië. Er zijn ook uitwisselings­mogelijkheden binnen Erasmus Mundus.

STUDY ABROAD_TEW

In het kader van Internationalisation@home biedt de faculteit een aantal opleidingsonderdelen in het derde bachelorjaar en het grootste deel van de opleidingsonderdelen van de masterjaren in het Engels aan. Zo is er enerzijds een betere integratie van de buitenlandse uitwisselingstudenten en ervaren anderzijds de Gentse thuisblijvende studenten ook een internationale dimensie.

Jobs

infographic_salarisenquete_liggend.pngHet diploma van master in de Toegepaste economische Wetenschappen biedt een grote werkzekerheid met heel veel jobmogelijkheden in diverse sectoren in het bedrijfsleven, de overheid, de financiële sector, het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek. Zowel nationaal als internationaal..

We vinden afgestudeerden Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) terug in alle mogelijke func­ties binnen het bedrijfsleven en in het onderwijs. De meesten starten hun loopbaan in het verlengde van de gekozen specialisatie in de masteropleiding. Bijvoorbeeld een master in de TEW, specialisatie accounting start bij een internationaal revisoren­kantoor, waar de afgestudeerde in een team beoor­deelt of de jaarrekening van grote bedrijven een correct beeld geeft van de werkelijkheid. Na enkele jaren krijgt men stilaan grotere verantwoordelijk­heden binnen het kantoor of maakt men de overstap naar een functie als interne auditor of controller (kostprijsexpert), om daarna door te groeien naar de functie van financieel directeur binnen een bedrijf. De master TEW, bedrijfsfinanciering start binnen de bank­consultingwereld, helpt bedrijven bij het realiseren van hun overnameplannen (al of niet met een beursintroductie), en groeit daarna misschien door naar bankdirecteur. De master TEW Marketing start als 'brand manager' of 'product manager', begeleidt bedrijven bij het uittekenen van een promotie beleid en maakt daarna de overstap naar marketing manager bij een bedrijf. Vele afgestu­deerden groeien op termijn dus door naar algemene managementfuncties.

Enkele concrete jobs waarin afgestudeerden TEW terecht komen: bedrijfsrevisor (auditor), kostprijs­expert (controller), financieel directeur, financieel consultant (beursintroducties, overnames van bedrijven), marketingmanager en marktonderzoeker.

Voorkennis

Specifieke voorkennis over de economische en boekhoudkundige vakken is niet noodzakelijk voor het eerste (gemeenschappelijke) bachelorjaar. Je start in principe vanaf nul. Bij wiskunde speelt de voorkennis wel een rol. Het aanvangsniveau in de opleiding EW of TEW sluit aan op het programma van de studierichtingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met vijf à zes uur wiskunde. De opleiding HIR spreekt over het algemeen meer leerlingen aan die zes uur of meer wiskunde hebben gevolgd, zeker als hun wiskundige interesse gekoppeld is aan de exacte wetenschappen.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen over onze opleidingen: welke voorkennis heb ik nodig, is er studiebegeleiding, wat met wiskunde, zijn er vakantiecursussen, ...

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

Heb je vragen over één van onze opleidingen of het leven aan de faculteit? Stel ze rechtstreeks aan één van onze studenten!

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ...

Contact

Vragen of een afspraak maken met één van onze trajectbegeleiders?