Algemene Economie

De masteropleiding Algemene Economie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je bestudeert het gedrag van organisaties, gezinnen, bedrijven en de overheid en de sociaal-economische omgeving waarbinnen ze handelen en interageren. Je verdiept je in de internationale economische relaties tussen landen en de effecten van globalisering, alsook in de bronnen van economische groei en recessies, de financiële markten en de gevolgen van een financiële instabiliteit (bv. de bankencrisis of de eurocrisis). Ook het begrotingsbeleid van de federale overheid en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank zijn belangrijke topics. Daarnaast is er ook aandacht voor het functioneren van de arbeidsmarkt, de aanpak van milieuproblemen en het bijhorende milieubeleid. Na deze opleiding ben je in staat om economische problemen te analyseren en de maatschappelijke relevantie hiervan te duiden in de samenleving.

 

Bekijk de opname van onze presentatie over het voorbereidings- en masterprogramma Algemene economie.

Troeven

  1. Na een niet-economische vooropleiding, krijg je de essentie van de economische principes mee.
  2. Begrijp en interpreteer actuele en maatschappelijke thema's beter dankzij het economische referentiekader.
  3. Je bestudeert de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen.
  4. Het is een diepgaande opleiding van hoog niveau.
  5. Je kan, indien gewenst, de opleiding in één (zwaarder) academiejaar afwerken.
  6. Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen krijgen.
  7. Het onderwerp van je masterproef kies je in overleg met je promotor.
  8. Met dit masterdiploma in de hand, spring je boven andere sollicitanten uit.

Programma

De opleiding Algemene Economie bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit 20 studiepunten. In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie op om de opleiding succesvol te voltooien.

 

II. Masterprogramma

Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten, waarvan je voor 12 studiepunten keuzevakken kiest uit een vastgelegde lijst. De vijf verplichte opleidingsonderdelen bestuderen algemeen economische omgeving zoals de financiële markten, de internationale globalisering, de arbeidsmarkt, de overheid en het milieubeleid.

De masterproef bedraagt 18 studiepunten. Deze masterproef peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in de praktijk. Na het volgen van het vak 'methodologie van het algemeen economisch onderzoek' en in overleg met de promotor kan je een onderwerp afbakenen dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor waarbij een economisch aspect van je niet-economische vooropleiding verder wordt uitgediept.

Testimonials


"Ik vond de opleiding Algemene Economie ontzettend waardevol: het was een goede bouillon van alle basisvakken uit de bacheloropleiding en die kreeg je mee in één jaar. Ik kreeg meteen een representatief beeld van wat de opleiding inhield. Ik wist meteen meer dan ervoor en mijn kennis werd genuanceerder dan bij Internationale Politiek."

Andreas Mertens, vooropleiding Internationale politiek

"Het meest aantrekkelijke van de opleiding waren de keuzevakken die ik kon toespitsen op mijn job: bv. Ontwikkelingseconomie, Landbouw- en voedingseconomie en Milieu- en Energiebeleid. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan anderen die op zoek zijn naar een degelijke economische achtergrond."

Vicky Noens, vooropleiding Geschiedenis en Internationale betrekkingen
 "Het is noodzakelijk om begrippen zoals wisselkoerseffecten, nominale rente, economies of scale, ... te begrijpen, zowel in het dagdagelijks leven als in het bedrijfsleven. Het tempo lag hoog, maar de opleiding ging ook in de diepte. Het helpt mij bij mijn analyses en communicatie en brengt een zekere mate van geloofwaardigheid met zich mee inzake het advies dat ik verleen."

Bjorn Delbeecke, vooropleiding Wijsbegeerte en Internationale politiek

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren uit opleiding Algemene economie. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Voorbereidingsprogramma

Masterprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Dit betekent dat de student dient te beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij nemen best contact op met de trajectbegeleider

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld.

Arbeidsmarkt

infographic_salarisenquete_liggend.pngToekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met economische begrippen en relaties. Een brede economische bagage is daarom een troef en soms zelfs een vereiste. De verbredende master Algemene Economie brengt je de nodige economische kennis bij. Of je nu bio-ingenieur, geschiedkundige of politicoloog bent, je functioneert beter in een organisatie als je de economische context begrijpt waarin de organisatie zich bevindt. Een breed
economisch perspectief biedt een grote meerwaarde op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit van toenemend belang is. Een degelijke kennis van de werking van de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.

Vrijstellingen

Je kan op basis van eerder behaalde credits in jouw vooropleiding vrijstellingen aanvragen voor zowel de opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma als het masterprogramma. In je vooropleiding kan je al keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma Algemene Economie.

Curriculum samenstellen

Op zoek naar een aantal mogelijke voorbeeldtrajecten?

Mag ik het voorbereidingsprogramma en de master combineren?

Wanneer start ik aan mijn masterproef?

Waar let ik op bij het kiezen van mijn keuzevakken?

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Bekijk onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Infodag

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!