Algemene Economie

De masteropleiding Algemene Economie bestudeert voornamelijk de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen: de internationale economische relaties tussen landen en de effecten van globalisering; de bronnen van economische groei en recessies; de financiële markten en financiële instabiliteit zoals tijdens de bankencrisis of de eurocrisis; het begrotingsbeleid van de overheid in het kader van de Europese regels en macro-economische principes; het monetair beleid van de Europese Centrale bank en haar rol in de stabilisering van financiële instellingen en de stimulering van de economie; het milieubeleid en de aanpak van milieuproblemen; het functioneren van arbeidsmarkten; de samenhangen tussen al deze domeinen ...

Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische studie kiezen, worden in hun beroepsleven geconfronteerd met economische problemen. Daarom is de verbredende master Algemene Economie een meerwaarde om dergelijke tekortkomingen op te vullen.

Opbouw

De opleiding Algemene Economie bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit ongeveer 30 studiepunten. In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie op om de opleiding succesvol te voltooien.

Bekijk het voorbereidingsprogramma online.

 

II. Masterprogramma

Het masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten, waarvan je voor 18 studiepunten keuzevakken kiest uit een vastgelegde lijst. De verscheidene opleidingsonderdelen bestuderen algemeen economische omgeving zoals de financiële markten, de internationale globalisering, de arbeidsmarkt, de overheid en het milieubeleid.

Ook de masterproef bedraagt 18 studiepunten. Deze masterproef peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen in de praktijk. Na overleg met de promotor kan je een onderwerp afbakenen dat zich volledig binnen het economische vakgebied situeert of je stelt een onderwerp voor waarbij een economisch aspect van je niet-economische vooropleiding verder wordt uitgediept.

Bekijk het masterprogramma online.

Vrijstellingen

Je kan op basis van eerder behaalde credits volledige vrijstellingen krijgen voor zowel de opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma als het masterprogramma. In je vooropleiding kan je al keuzevakken afstemmen op het voorbereidings- of masterprogramma Algemene Economie.

Toegang

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is.

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld. Er wordt niet langer een verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd. Ook de kostendekkende som wordt afgeschaft, zodat de student individueel alle cursusmateriaal zal moeten aanschaffen.

Arbeidsmarkt

Deze master biedt je de kans om meer uit je basisdiploma te halen, welk diploma dat ook is. Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische studie hebben gekozen, worden in hun beroepsleven al snel geconfronteerd met economische problemen. Of je nu jurist bent, taalkundige of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt.

Managementvaardigheden en een breed economisch perspectief zijn belangrijke troeven op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit en jobrotatie van toenemend belang zijn. Een degelijke kennis van de werking van de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.

Troeven

  • Na een niet-economische vooropleiding, krijg je de essentie van de economische principes mee.
  • Je kan de opleiding in één jaar afwerken.
  • Je bestudeert de sociaal-economische omgeving waarin organisaties, gezinnen en de overheid handelen.
  • Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen krijgen.
  • Het onderwerp van je masterproef kies je in overleg met je promotor.
  • Met dit diploma in de hand, spring je boven andere sollicitanten uit.

Contact

Laure Janssens
Trajectbegeleider
09 264 32 67
laure.janssens@UGent.be