Bedrijfseconomie

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar gediplomeerden van niet-economische opleidingen die ook bedrijfseconomische en fiscale inzichten, vaardigheden en attitudes hebben verworven. De opleiding biedt twee afstudeerrichtingen aan: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit.

Meer informatie over de afstudeerrichting Bedrijfseconomie lees je hieronder. Uitgebreide informatie over de afstudeerrichting Fiscaliteit vind je hier.

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie buigt zich over de interne structuren en processen die bedrijven in staat stellen hun doelstellingen te bereiken. Het bestudeert in de eerste plaats de functionele aspecten van een organisatie. Deze aspecten komen aan bod: hoe en waarom een organisatie ontstaat, hoe ze gefinancierd wordt, hoe ze zich administratief organiseert, hoe ze goederen en diensten produceert en verkoopt, hoe ze haar financiële rapportering opmaakt, hoe ze omgaat met personeel en hoe het management van de organisatie die activiteiten coördineert en stuurt.

Studenten die een niet-economische opleiding achter de rug hebben en nog een verbredende master Bedrijfseconomie bijstuderen, zien hun carrièrekansen aanzienlijk toenemen. Het vormt bovendien de ideale basis om potentieel te starten als zelfstandige.

Opbouw

De opleiding Bedrijfseconomie bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie en bedrijfskunde op om de opleiding succesvol te doorlopen.

Bekijk het voorbereidingsprogramma online.

II. Masterprogramma

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie heeft vijf verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Deze vakken zijn Algemeen beheer, Financiële rapportering in IFRS context, Financiële analyse van de jaarrekening, financieel management  en Kostenberekening en -analyse.

De verplichte vakken worden aangevuld met 15 studiepunten keuzevakken die toelaten je te verdiepen in één domein of je kennis verder te verbreden naar andere functionele domeinenn bv marketing,ondernemerschap, operationeel beheer, ...

Het sluitstuk van de masteropleiding is de masterproef. Je kan, na overleg met de promotor, een onderwerp afbakenen dat aansluit bij het bedrijfseconomische vakgebied, of je kan de klemtoon leggen op de bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit je vooropleiding.

Bekijk het masterprogramma online.

Vrijstellingen

Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen te krijgen. Keuzevakken in je vooropleiding kan je al afstemmen op het voorbereidingsprogramma Bedrijfseconomie. Er bestaan geen standaardlijsten met vrijstellingen die worden toegekend per vooropleiding. De curriculumcommissie beoordeelt elke ingediende aanvraag individueel.

Toegang

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is.

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld. Er wordt niet langer een verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd. Ook de kostendekkende som wordt afgeschaft, zodat de student individueel alle cursusmateriaal zal moeten aanschaffen.

Arbeidsmarkt

Deze master biedt je de kans om meer uit je basisdiploma te halen. Veel jongeren die in eerste instantie voor een niet-economische studie hebben gekozen, worden in hun beroepsleven al snel geconfronteerd met bedrijfseconomische problemen. Of je nu jurist bent, taalkundige, criminoloog of ingenieur, je functioneert beter in een bedrijf of andere organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt.

Managementvaardigheden en een breed economisch perspectief zijn belangrijke troeven op de moderne arbeidsmarkt waar flexibiliteit en jobrotatie van toenemend belang zijn. Een degelijke kennis van de werking van bedrijven en de economie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.

Troeven

  • Dit diploma verhoogt je carrièrekansen.
  • Jouw niet-economische vooropleiding in combinatie met een bedrijfseconomische studie zorgt voor een sterk profiel.
  • Je kan de opleiding in één jaar voltooien.
  • Je leert managementvaardigheden aan.
  • Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen krijgen.
  • Het onderwerp van je masterproef kies je in overleg met je promotor.
  • Je bestudeert de functionele aspecten van een organisatie.

Contact

Laure Janssens
Trajectbegeleider
09 264 32 67
laure.janssens@UGent.be