Bedrijfseconomie: bedrijfseconomie

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar gediplomeerden van niet-economische opleidingen die ook bedrijfseconomische inzichten, vaardigheden en attitudes hebben verworven. De opleiding Bedrijfseconomie biedt twee afstudeerrichtingen aan: Bedrijfseconomie en Fiscaliteit.

Hieronder vind je meer informatie over de afstudeerrichting Bedrijfseconomie.  Ontdek ook de afstudeerrichting Fiscaliteit.

De masteropleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Bedrijfseconomie is een verbredende opleiding gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding. Je maakt kennis met de interne structuren en processen die een bedrijf in staat stelt zijn doelstellingen te bereiken. Je bestudeert de functionele aspecten van een organisatie: het ontstaan van bedrijven en organisaties, het management, de financiering, de financiële rapportering, de administratieve organisatie, het personeelsbeleid, de productie en verkoop van goederen en diensten, en de rol van het management. Na deze opleiding heb je oog voor economische opportuniteiten en ondernemerschap en begrijp je de maatschappelijke implicaties van bedrijfseconomische beslissingen. In deze opleiding combineer je eerder verworven kennis en vaardigheden met bedrijfseconomische inzichten.

 

Bekijk de opname van onze presentatie over het voorbereidings- en masterprogramma Bedrijfseconomie.

Troeven

  1. Dit masterdiploma verhoogt jouw carrièrekansen.
  2. Je leert managementvaardigheden aan en wordt vertrouwd met economische en financiële vaktermen.
  3. Geef het programma zelf vorm a.d.h.v. jouw interesses via keuzevakken.
  4. Je kan, indien gewenst, de opleiding in één (zwaarder) academiejaar afwerken.
  5. Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen krijgen.
  6. Het onderwerp van je masterproef kies je in overleg met je promotor.
  7. Het is een diepgaande masteropleiding van hoog niveau.

Programma

De opleiding Bedrijfseconomie bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

In dat programma van 21 studiepunten doe je de noodzakelijke basiskennis economie, financiële rapportering en bedrijfskunde op om de opleiding succesvol te doorlopen.

II. Masterprogramma

De afstudeerrichting Bedrijfseconomie heeft vier verplichte vakken die een grondige kennis op het vlak van het financieel en algemeen beheer nastreven. Deze vakken zijn Algemeen beheer, Financieel management , Kostenberekening en -analyse en Financieel-economische actualiteit.

De verplichte vakken worden aangevuld met 21 studiepunten keuzevakken die toelaten je te verdiepen in één domein of je kennis verder te verbreden naar andere functionele domeinen bv marketing, ondernemerschap, operationeel beheer, ...

Het sluitstuk van de masteropleiding is de masterproef (15 studiepunten). Je kan, na overleg met de promotor, een onderwerp afbakenen dat aansluit bij het bedrijfseconomische vakgebied, of je kan de klemtoon leggen op de bedrijfseconomische uitdieping van een aspect uit je vooropleiding.

Testimonials


"Wat ik sterk vond aan de opleiding Bedrijfseconomie? Dat ze zo afwisselend, strategisch en praktisch was. Er was een goede afwisseling tussen blokvakken en competentievakken. De vrijheid die ik kreeg voor mijn masterproef en de mogelijkheid tot keuzevakken. Door mijn masterdiploma's ben ik binnen SD Worx snel doorgegroeid naar een consultant-functie."

Elien Moereels, vooropleiding Bedrijfspsychologie

"Deze master voldeed aan alles wat ik zocht: de opleiding is niet duur, is op theoretisch vlak erg diepgaand en je hebt er een extra masterdiploma bij. Zonder deze opleiding bij te doen, zou ik nog niet zo ver staan. Je leert door een economische opleiding ook meer vaktermen kennen, waardoor het management eerder gaat luisteren omdat ze merken dat je kennis van zaken hebt."

Karac Vanysacker, vooropleiding Industrieel ingenieur en Burgerlijk ingenieur

"Algemeen vind ik economische kennis een belangrijk gegeven in het dagelijkse leven, het geeft je een accurater wereldbeeld. 'Kritisch denken' is een skill die ik te danken heb aan mijn beide UGent-opleidingen en 'management' is een competentie die ik vooral aan de opleiding Bedrijfseconomie te danken heb."

Joshua Marysse, vooropleiding Industrieel ingenieur

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren uit opleiding Bedrijfseconomie. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Voorbereidingsprogramma

Masterprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Dit betekent dat de opleiding toegankelijk is voor studenten die beschikken over een academische bachelor en/of master.

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij nemen best contact op met de trajectbegeleider.

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld. 

Arbeidsmarkt

infographic_salarisenquete_liggend.pngToekomstige werkgevers verwachten steeds vaker dat werknemers vertrouwd zijn met bedrijfseconomische begrippen
en relaties. Zij moeten economisch redeneren en communiceren binnen een complexe, bedrijfsmaatschappelijke context. Jouw bedrijfseconomische bagage is op de arbeidsmarkt een belangrijke troef en vaak zelfs een vereiste.
Of je nu jurist bent, psycholoog of ingenieur, je functioneert beter in een organisatie als je de werking ervan doorziet en de economische context begrijpt. Een degelijke kennis van de werking van een bedrijf of organisatie is daarom noodzakelijk voor elke jongere met interesse en ambitie.

 

Curriculum samenstellen

Op zoek naar een aantal mogelijke voorbeeldtrajecten?

Mag ik het voorbereidingsprogramma en de master combineren?

Wanneer start in aan mijn masterproef?

Waar let ik op bij het kiezen van mijn keuzevakken?

Vrijstellingen

Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen te krijgen, zowel in het voorbereidingsprogramma als in de master. Keuzevakken in je vooropleiding kan je al afstemmen op het voorbereidingsprogramma en/of de master Bedrijfseconomie. 

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Bekijk onze FAQ's.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Stel jouw vraag of maak een afspraak met een trajectbegeleider!